• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CÁC BỘ SỬ CỦA VIỆT NAM VIẾT VỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA

Quần đảo Hoàng Sa  là lãnh thổ của Việt Nam từ nhiều thế kỷ nay. Sự thật này đã được ghi lại trong nhiều bộ sách sử của Việt Nam qua các thời kỳ.

Trong bộ sách “Toàn tập Thiên Nam tứ chỉ lộ đồ thư” được biên soạn từ năm 1630 đến năm 1653, tác giả Đỗ Bá đưa ra tấm bản đồ địa lý phủ Tư Nghĩa và phủ Thăng Hoa (thuộc tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam hiện nay). Hoàng Sa trong bộ sách này được gọi “bãi cát vàng, được mô tả là ”dài khoảng 400 dặm, rộng 20 dặm, “đứng dựng ở giữa biển”.

Một số tư liệu, điều ước quốc tế liên quan chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam

Trong khi các Bên tranh chấp chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam có các tuyên bố chủ quyền đối với một phần hay toàn bộ quần đảo Trường Sa hoặc cả hai quần đảo này thì trên thực tế từ trước đến nay không có một văn bản pháp lý quốc tế nào chính thức xác nhận, chứng minh điều đó.

MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÁC LUẬN CỨ MÀ TRUNG QUỐC SỬ DỤNG ĐỂ CHỨNG MINH CHỦ QUYỀN TỪ LÂU ĐỜI ĐỐI VỚI HAI QUẦN ĐẢO TÂY SA VÀ NAM SA KỲ I

Kỳ I:

Tháng 7 năm 1988, Trung Quốc xuất bản cuốn sách nhan đề “Ngã quốc Nam Hải chư đảo sử liệu hội biên”, được dịch là “Tổng hợp sử liệu các đảo Nam Hải nước ta” (sau đây gọi tắt là cuốn Tổng hợp sử liệu), do Hàn Chấn Hoa chủ biên, Nhà xuất bản Phương Đông (Bắc Kinh) xuất bản nhằm chứng minh chủ quyền của Trung Quốc đối với “các đảo Hải Nam” đã tồn tại từ thời “cổ đại”. Các tài liệu trong cuốn sách trên đưa ra nhiều tài liệu cổ để chứng minh rằng Trung Quốc đã phát hiện sớm nhất, đặt tên sớm nhất, khai phá và kinh doanh sớm nhất, quản hạt và thực hiện chủ quyền sớm nhất đối với các đảo Nam Hải mà các tác giả giải thích là quần đảo Tây Sa và Nam Sa (quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt nam). Bài viết này sẽ phân tích một số tài liệu và sách cổ nêu trong cuốn Tổng hợp sử liệu trong giai đoạn từ cổ đại đến năm 1909 để tìm hiểu xem có phải người Trung Quốc đã phát hiện sớm nhất, đặt tên sớm nhất cho hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa và quản hạt và thực thi chủ quyền sớm nhất đối với hai quần đảo này hay không.

QUAN ĐIỂM CỦA MỘT HỌC GIẢ PHƯƠNG TÂY VỀ ĐƯỜNG BIÊN GIỚI TRÊN BIỂN CỦA TRUNG QUỐC Ở BIỂN ĐÔNG

Trong vài năm gần đây, bản chất pháp lý của đường biên giới trên biển của Trung Quốc ở Biển Đông hay còn gọi là “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc yêu sách mới được thảo luận tương đối rộng rãi. Nhưng từ đầu những năm 90 của thế kỷ 20 đã có một người nghiên cứu tương đối sâu sắc vấn đề này, đó là ông Daniel J. DZurek, tác giả của bài viết có tiêu đề “Cuộc tranh chấp quần đảo Trường Sa : Ai là người sở hữu đầu tiên ?”, đăng trên Tạp chí Thông tin về biển, Quyển 1, Số 2, năm 1996 của Viện Nghiên cứu Biên giới Quốc tế thuộc Trung tâm nghiên cứu Mountjoy, Trung tâm nghiên cứu Mounjoy, Trường Đại học Tổng hợp Durham, Vương quốc Anh. Tôi xin trân trọng giới thiệu một số nhận xét sâu sắc của tác giả về “đường lưỡi bò” như sau :

Switch mode views: