• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nghiên cứu quốc tế

Một số tư liệu, điều ước quốc tế liên quan chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam

Trong khi các Bên tranh chấp chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam có các tuyên bố chủ quyền đối với một phần hay toàn bộ quần đảo Trường Sa hoặc cả hai quần đảo này thì trên thực tế từ trước đến nay không có một văn bản pháp lý quốc tế nào chính thức xác nhận, chứng minh điều đó.

 

QUAN ĐIỂM CỦA MỘT HỌC GIẢ PHƯƠNG TÂY VỀ ĐƯỜNG BIÊN GIỚI TRÊN BIỂN CỦA TRUNG QUỐC Ở BIỂN ĐÔNG

Trong vài năm gần đây, bản chất pháp lý của đường biên giới trên biển của Trung Quốc ở Biển Đông hay còn gọi là “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc yêu sách mới được thảo luận tương đối rộng rãi. Nhưng từ đầu những năm 90 của thế kỷ 20 đã có một người nghiên cứu tương đối sâu sắc vấn đề này, đó là ông Daniel J. DZurek, tác giả của bài viết có tiêu đề “Cuộc tranh chấp quần đảo Trường Sa : Ai là người sở hữu đầu tiên ?”, đăng trên Tạp chí Thông tin về biển, Quyển 1, Số 2, năm 1996 của Viện Nghiên cứu Biên giới Quốc tế thuộc Trung tâm nghiên cứu Mountjoy, Trung tâm nghiên cứu Mounjoy, Trường Đại học Tổng hợp Durham, Vương quốc Anh. Tôi xin trân trọng giới thiệu một số nhận xét sâu sắc của tác giả về “đường lưỡi bò” như sau :

Về cái gọi là sự kiện sát nhập các đảo Nam Hải và đảo Hải Nam năm 789

Để chứng minh Nhà nước Trung Quốc đã “quản hạt và hành xử chủ quyền sớm nhất” đối với các quần đảo ở Biển Nam Trung Hoa, các học giả Trung Quốc đã đưa ra các “bằng chứng” cho rằng các đảo ở Nam Hải (Biển Đông) đã được “sáp nhập” vào đảo Hải Nam năm thứ 5 niên hiệu Trinh Nguyên đời Đường (năm 789).

Switch mode views: