• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nghiên cứu Việt Nam

Căn cứ khoa học về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

BienDong.Net: Mặc dù Trung Quốc đã có những cố gắng trong việc tập hợp lực lượng và tổ chức nghiên cứu để xây dựng luận chứng khoa học và cơ sở pháp lý về chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo mà họ gọi là Tây Sa và Nam Sa, nhưng những luận lý mà họ đưa ra ngày càng bộc lộ những nhược điểm và hạn chế. Tư liệu được tập hợp và trích dẫn của Trung Quốc phần nhiều bị cắt xén, gán ghép, giải thích tư biện và khiên cưỡng, đó là chưa kể đến những mâu thuẫn giữa tư liệu này và tư liệu khác. Không phải ngẫu nhiên mà trong giới học giả quốc tế ngày càng có nhiều người phản bác luận lý của Trung Quốc, thậm chí ngay cả học giả Trung Quốc cũng đã có người lên tiếng phê phán.

Trong khi đó, những tư liệu của phương Tây (những nước trung gian) và tư liệu của Việt Nam lại có cơ sở vững chắc, phong phú, nhất quán khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là những luận cứ khoa học mang tính chân lý khách quan, cho thấy sự đóng góp không nhỏ của giới khoa học.

 

QUỐC GIA BIỂN VÀ CHÍNH SÁCH BẢO TỒN VĂN HÓA BIỂN

BienDong.Net: Trong cuộc đời nghiên cứu, TS Trần Đức Anh Sơn – Phó viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội thành phố Đà Nẵng – cho rằng hạnh phúc với ông chính là được cống hiến đúng nghĩa trong vai trò một nhà nghiên cứu lịch sử, mà theo ông “ngoài trách nhiệm chuyên môn, còn có trách nhiệm với quê hương, đất nước”.

BDN xin trân trọng giới thiệu nghiên cứu của ông về vấn đề biển Việt Nam và chính sách bảo tồn băn hoá biển trích trong tham luận tại một hội thảo khoa học về văn hoá biển đảo tổ chức tại tỉnh Khánh Hoà.

Dấu ấn sự nghiệp giữ gìn và bảo vệ biển đảo trong thời các chúa Nguyễn

BienDong.Net: Việc gìn giữ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc diễn ra ngay dưới thời Nguyễn Hoàng (Chúa Tiên).

Đó là nhận xét của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân trong bài viết ca ngợi công lao các chúa Nguyễn trong sự nghiệp bảo vệ biển đảo Việt Nam. BDN xin trân trọng giới thiệu bài viết này của ông.

Vương triều Nguyễn từng cứu tàu phương Tây bị nạn ở Hoàng Sa

BienDong.Net: Những việc như trồng cây, lập miếu thờ hay cứu vớt tàu phương Tây bị mắc cạn ở Hoàng Sa cho thấy triều Nguyễn có chủ quyền riêng ở quần đảo này.

Trong thời kỳ làm hoàng đế (1820 - 1841), vua Minh Mạng và vương triều Nguyễn đã có những việc làm thiết thực để khẳng định chủ quyền đất nước đối với quần đảo Hoàng Sa.

VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN TRONG VAI TRÒ QUẢN LÝ BIỂN ĐÔNG

BienDong.Net: Để bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước, các triều đại phong kiến Việt Nam đều coi trọng và đầu tư nguồn lực xây dựng lực lượng thủy binh hùng mạnh. Lực lượng thủy quân của các triều đại Đinh, Lý, Trần, Lê, Nguyễn đã được hình thành và không ngừng lớn mạnh và hoàn thiện.

Lực lượng thủy binh đó đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giữ gìn đất nước với các dấu ấn lịch sử qua từng giai đoạn.

Hoạt động quản lí biển đảo Việt Nam dưới thời Tây Sơn

BienDong.Net: Thành tựu to lớn bậc nhất của phong trào Tây Sơn là đã phá bỏ được ranh giới chia cắt Đàng Trong, Đàng Ngoài, bước đầu và đặt cơ sở nền tảng cho sự nghiệp thống nhất đất nước trên phạm vi rộng lớn tương đương với nước Việt Nam ngày nay, trong đó có đường bờ biển chạy dài từ vịnh Bắc Bộ đến vịnh Thái Lan với hàng nghìn hòn đảo ven bờ cùng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Giống như các chúa Nguyễn trước đây, nhà Tây Sơn vẫn tiếp tục tổ chức các đội Hoàng Sa và Bắc Hải với chức năng chủ yếu là bảo vệ và khai thác các vùng quần đảo trên Biển Đông.

BIỂN ĐẢO THỜI CHÚA NGUYỄN VÀ GHI CHÉP VỀ HOÀNG SA TRONG HẢI NGOẠI KỶ SỰ CỦA HOÀ THƯỢNG THÍCH ĐẠI SÁN

BienDong.Net: Từ xa xưa, các triều đại phong kiến Việt Nam luôn đề cao ý thức trong việc xây dựng chiến lược phòng thủ biển đảo và khai thác quản lý Biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Suốt chiều dài lịch sử đó, một trong những triều đại đã để lại nhiều di tích, văn bản, châu bản và nhiều bộ sử liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đó là các Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn.

Switch mode views: