• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Việt Nam và đối đầu Mỹ-Trung (P5)

Gần đây, tại Hội nghị TW8 (10/2018), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW (22/10/2018) về “chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để từng bước đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển và hướng ra biển…”. Đây là một Nghị quyết rất quan trọng, đúng vào thời điểm có những biến chuyển nhanh và khó lường trên thế giới. Nhưng chiến lược phát triển kinh tế biển phải gắn liền với bàn cờ Biển Đông.

 

Năm 2019 căng thẳng sẽ leo thang trên Biển Đông

Căng thẳng ở vùng biển chiến lược này có thể ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn trong năm 2019 do Trung Quốc quyết không chịu lùi bước.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung làm méo mó hình ảnh 40 năm mở cửa, cải cách

Cuộc chiến thương mại Mỹ -Trung kéo dài đã khiến cho Trung Quốc thiệt hại nặng nề về nhiều mặt.Không chỉ thiệt hại về kinh tế mà nó còn làm méo mó hình ảnh nước này qua 40 năm cải cách, mở cửa.

Việt Nam và đối đầu Mỹ-Trung (P4)

Gần đây, tại Hội nghị TW8 (10/2018), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW (22/10/2018) về “chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để từng bước đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển và hướng ra biển…”. Đây là một Nghị quyết rất quan trọng, đúng vào thời điểm có những biến chuyển nhanh và khó lường trên thế giới. Nhưng chiến lược phát triển kinh tế biển phải gắn liền với bàn cờ Biển Đông.

Việt Nam và đối đầu Mỹ-Trung (P3)

Đối đầu Mỹ-Trung không chỉ là chiến tranh thương mại, mà còn là xung đột giữa hai hệ thống chính trị và hai mô hình phát triển khác nhau. Cuộc chiến thương mại chỉ là “bề nổi của tảng băng chìm”.

Các nước khu vực Nam Thái Bình Dương ngăn chặn ảnh hưởng của TQ

Trong bài viết đăng trên CNN, nhà nghiên cứu John Lee nhận định: Gói đầu tư hạ tầng mà Australia công bố hồi tháng 11/2018 là biểu hiện của kế hoạch ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực Nam Thái Bình Dương.

Nhìn lại một năm tham gia giải quyết vấn đề Biển Đông của ASEAN tại các diễn đàn khu vực, quốc tế 2018

Trong năm 2018, Hiệp hội các quốc giá Đông Nam Á (ASEAN) đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng tiếng nói chung, khẳng định vai trò trung tâm của tổ chức trong giải quyết các vấn đề khu vực, mà tâm điểm là vấn đề tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc và các bên liên quan.