• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nhân sự Đại hội 19

Đại hội 18 bầu ra Ban chấp hành Trung ương có 205 người, trong đó có 7 Thường vụ Bộ Chính trị, 18 Ủy viên Bộ Chính trị, 7 Ủy viên Ban Bí thư; trong số còn lại có 49 người thuộc lãnh đạo địa phương (24 Bí thư hoặc Thường vụ tỉnh ủy, 25 Chủ tịch tỉnh, thành hoặc Khu tự trị).

Đại Hội Đảng Cộng sản Trung Quốc 18

Ban chấp hành Trung ương khóa 18 sẽ có khoảng 85 người đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ. Nhân sự Đại hội 19 tập trung vào một số vấn đề. Thứ nhất, cơ chế Thường vụ Bộ Chính trị có tồn tại nữa hay không, và nếu tồn tại sẽ gồm 7 hay 5 thành viên. Thứ hai, liệu quy định “7 lên 8 xuống” - 67 tuổi ở lại, 68 tuổi nghỉ hưu có thay đổi hay không. Thứ ba, ai sẽ vào Thường vụ Bộ Chính trị. Thứ tư, liệu có đề cử người thừa kế Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Thứ năm, thành phần Bộ Chính trị. Ngoài ra, đang có tin đồn Trung Quốc sẽ tái lập chế độ Chủ tịch đảng, Tổng Bí thư chỉ là người đứng đầu Ban Bí thư. Và nếu có sự thay đổi này sẽ có thêm những thay đổi kèm theo như tách Chủ tịch đảng với Chủ tịch nước và thành phần Quân ủy Trung ương - sẽ có thêm Thủ tướng và khi đó Tổng Bí thư là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương…

Trong số 18 Ủy viên Bộ Chính trị (trừ 7 Thường vụ Bộ Chính trị), có 8 người đến tuổi nghỉ hưu. Còn trong số 7 Thường vụ Bộ Chính trị hiện nay chỉ còn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình (sinh năm 1953) và Thủ tướng Lý Khắc Cường (sinh năm 1955) còn tuổi ở lại, 5 nhân vật còn lại đều đến tuổi nghỉ - Chủ tịch Quốc hội Trương Đức Giang, Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh, Thường trực Ban Bí thư Lưu Vân Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Vương Kỳ Sơn và Phó Thủ tướng thường trực Trương Cao Lệ. Những người có khả năng được bầu thay thế có Hồ Xuân Hoa, Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông (sinh năm 1963), Triệu Lạc Tế, Trưởng ban Tổ chức Trung ương (sinh năm 1957), Lật Chiến Thư, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương (sinh năm 1950), Vương Hộ Ninh, Chủ nhiệm Phòng nghiên cứu chính sách Trung ương (sinh năm 1955), Hàn Chính, Bí thư thành ủy Thượng Hải (sinh năm 1954), Uông Dương, Phó thủ tướng (sinh năm 1955), Lưu Kỳ Bảo, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương (sinh năm 1955), Lý Nguyên Triều, Phó Chủ tịch nước (sinh năm 1950). Ông Vương Kỳ Sơn tuy đã quá tuổi, nhưng sẽ được ông Tập Cận Bình giữ lại.

Từ đầu năm 2017, Bộ Chính trị đã thông qua quy tắc 4 điểm về nhân sự bầu vào Thường vụ Bộ Chính trị, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương. Thứ nhất, phải được từ 80% số Ủy viên Bộ Chính trị trở lên đồng ý. Thứ hai, người được đề cử phải báo cáo về bản thân trước Hội nghị toàn thể Bộ Chính trị, Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng. Thứ ba, người được đề cử phải công khai về thu nhập kinh tế, tài sản của bản thân, vợ chồng và thân thế, chịu sự giám sát của đảng. Thứ tư, người được đề cử phải phối hợp với tổ chức điều tra, thẩm tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Việc điều chuyển nhân sự chuẩn bị cho Đại hội 19 có một số đặc điểm sau. Thứ nhất, số lượng lớn - 250 cấp Thứ trưởng trở lên - đã thay 6 Bộ trưởng (Giao thông vận tải, Giáo dục, An ninh quốc gia, Dân chính, Tài chính và Giám sát). Từ đầu năm 2017 đã thay 4 Bộ trưởng và Ủy ban ngang bộ như Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Hà Lập Phong; Bộ trưởng Thương mại Chung Sơn; Bộ trưởng Tư pháp Trương Quân; Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Quách Thụ Thanh. Thứ hai, phạm vi rộng - 23/31 tỉnh, thành và Khu tự trị, chưa kể các ban bộ ngành. Thứ ba, chức vụ cao - từ Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch tỉnh, thành và Khu tự trị. Đã điều chuyển công tác của 2 Ủy viên Bộ Chính trị là Trương Xuân Hiền và Tôn Xuân Lan. Trong số 31 tỉnh, thành và Khu tự trị hiện đã thay thế 14 Bí thư (chiếm 45%), 22 Tỉnh trưởng/Thị trưởng (chiếm 70%). Điều chuyển, bổ nhiệm hơn 200 ủy viên Thường vụ/Phó Tỉnh trưởng; 13/31 tỉnh thành và Khu tự trị thay thế cả Bí thư và Chủ tịch. Cặp đôi Hồ Xuân Hoa - Tôn Chính Tài từng được chọn làm hạt nhân thay thế cặp đôi Tập Cận Bình - Lý Khắc Cường, nhưng việc này đã bị xếp sang một bên sau khi Tôn Chính Tài “ngã ngựa”.

Cái lợi lớn nhất của ông Tập Cận Bình khi tiến hành chống tham nhũng là giành được sự ủng hộ của đại đa số dân chúng. Hội nghị Trung ương 6 khẳng định “chống tham nhũng sẽ không bao giờ dừng, phải tổng kết công tác chống tham nhũng từ sau Đại hội 18 đến nay và đẩy mạnh hơn nữa”. Trong hơn 3 năm qua, Trung Quốc đã xử lý hơn 1 triệu cán bộ đảng viên liên quan tới tham nhũng, trong đó có 415.000 lãnh đạo các cấp bị kỷ luật, truy nã và dẫn độ về nước hơn 400 quan tham… 8 năm chống Nhật, Trung Quốc chỉ mất 1 tướng, nhưng từ Đại hội 18 đến nay đã có gần 60 tướng quân đội “ngã ngựa”.

(Còn tiếp)

PH

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới