• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Diễn văn hơn 30.000 từ đánh dấu TQ bước vào "thời đại Tập Cận Bình"

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu kéo dài hơn ba giờ đồng hồ, thể hiện nhiều mục tiêu lớn tại Đại hội 19 của ĐCSTQ, khai mạc hôm qua 18/10.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh Reuters

Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 khai mạc lúc 9 giờ sáng ngày 18/10 (giờ địa phương) tại thủ đô Bắc Kinh. Chủ tịch Tập Cận Bình đã đọc Báo cáo chính trị dài hơn 30.000 từ trong gần ba tiếng rưỡi đồng hồ.

Tham dự Đại hội có 2.280 đại biểu, so với con số công bố trước đó 2.287 đại biểu, thiếu vắng 7 đại biểu. Ngoài ra còn có 74 khách mời, trong đó có 16 người vắng mặt với lý do sức khỏe

Trong buổi sáng khai mạc, các lãnh đạo lão thành của Trung Quốc như các cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, cựu Thủ tướng Lý Bằng, Chu Dung Cơ, Ôn Gia Bảo, cựu Chủ tịch Quốc hội Lý Thụy Hoàn, Ngô Bang Quốc... cùng nhiều nguyên lão khác cũng ngồi trên hàng ghế Đoàn Chủ tịch.

Báo cáo chính trị do ông Tập phát biểu với chủ đề: “Không quên tâm nguyện ban đầu, ghi nhớ sâu sắc sứ mệnh, giương cao ngọn cờ vĩ đại chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, quyết thắng xây dựng toàn diện xã hội thịnh vượng, giành thắng lợi vĩ đại chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, phấn đấu không mệt mỏi thực hiện giấc mộng phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa”.

Báo cáo mang tựa đề “Đại hội quan trọng thời kỳ then chốt bước vào thời kỳ mới của giai đoạn quyết thắng xây dựng xã hội thịnh vượng toàn diện và chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc”.

Các mục tiêu lịch sử

Nội dung có mười ba chương mục, bao gồm:

1- Tổng kết công tác trong 5 năm qua.

2- Sứ mệnh lịch sử của ĐCSTQ trong thời kỳ mới.

3- Tư tưởng và Kế sách chiến lược cơ bản của chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc thời kỳ mới.

4- Quyết thắng xây dựng toàn diện xã hội thịnh vượng.

5- Quán triệt quan niệm phát triển mới, xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại hóa.

6- Kiện toàn hệ thống thể chế nhân dân làm chủ đất nước.

7- Kiên định lòng tự tin văn hóa.

8- Nâng cao việc đảm bảo và cải thiện mức sống của nhân dân.

9- Đẩy mạnh cải cách thể chế văn minh môi trường sinh thái.

10- Kiên trì đi theo con đường xây dựng quân đội hùng mạnh mang màu sắc Trung Quốc.

11- Kiên trì “một nước hai chế độ”, thúc đẩy thống nhất tổ quốc.

12- Kiên trì đường lơi phát triển hòa bình.

13-Kiên trì không lay chuyển toàn diện trị đảng nghiêm minh.

Đánh giá về thành tựu năm năm qua, báo cáo cho rằng, Trung Quốc đã đạt được nhiều thành quả vĩ đại trên tất cả các mặt, tuy nhiên còn những tồn tại chủ yếu chưa giải quyết được như vấn đề phát triển không cân đối, không đầy đủ, chất lượng và hiệu quả không cao, sức sáng tạo chưa mạnh mẽ.

Hay môi trường sinh thái chưa đảm bảo, đời sống nhân dân nhiều nơi còn khó khăn, nhiệm vụ của công tác xóa đói giảm nghèo còn nặng nề, những mâu thuẫn xã hội còn đan xen và phức tạp, công tác xây dựng đảng còn nhiều khâu yếu kém…

Trong phần 2, Sứ mệnh lịch sử của ĐCSTQ trong thời kỳ mới, báo cáo nhấn mạnh giấc mộng phục hưng vĩ đại của Trung Quốc. Đây là thời kỳ “Đấu tranh vĩ đại, Công trình vĩ đại, Sự nghiệp vĩ đại, Giấc mộng vĩ đại”.

Trong phần 3, Tư tưởng và Kế sách chiến lược cơ bản của chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc thời kỳ mới, báo cáo cho biết, nhiệm vụ tổng quát tới giữa thế kỷ này là thực hiện xây dựng đất nước thành cường quốc xã hội chủ nghĩa dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ văn minh.

Trong phần này, báo cáo đưa ra 7 điều phải “xác định rõ” và 14 điều “phải kiên trì”.

Trong phần 4 “Quyết thắng xây dựng toàn diện xã hội khá giả”, báo cáo đã chia thành các giai đoạn thực hiện cụ thể. Từ nay tới năm 2020 xây dựng hoàn thiện xã hội thịnh vượng toàn diện, thực hiện mục tiêu “100 năm đầu tiên”.

Từ Đại hội 19 tới Đại hội 20 tiếp tục thực hiện mục tiêu “100 năm thứ hai”, trong đó chia làm 2 giai đoạn: Từ 2020 – 2035, cơ bản thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Từ 2035 – 2050, xây dựng Trung Quốc thành cường quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, dân giàu nước mạnh, hài hòa hoàn mỹ.

Trong phần 12 “Kiên trì đường lối phát triển hòa bình” , ông Tập chủ yếu nói về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, trong đó nhấn mạnh xây dựng tổng thể ổn định, xây dựng mối quan hệ nước lớn phát triển trong khung hình cân bằng, quan hệ láng giềng thân thiện.

Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh Trung Quốc sẽ “không hy sinh lợi ích của mình làm cái giá đổi lấy phát triển”.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, Báo cáo chính trị tại Đại hội 19 là tập hợp những phát biểu trước đó của ông Tập, đặc biệt là phát biểu ngày 26/7/2017 với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các địa phương.

Các nhà phân tích cho rằng, “Báo cáo công tác trước Đại hội 19” cho thấy đây là mốc chính thức đánh dấu “Trung Quốc bước vào thời đại Tập Cận Bình”.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Switch mode views: