• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sáng 2/4, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ trước Quốc hội

Chủ tịch nước mới sau khi được Quốc hội bầu sẽ tuyên thệ vào sáng 2/4.

Theo chương trình của kỳ họp thứ 11, tuần này, Quốc hội dành hai ngày đầu tuần thảo luận tại hội trường về báo cáo công tác nhiệm kỳ của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội khóa 13, báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng CP, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng kiểm toán nhà nước.

Trong tuần sẽ có một ngày họp dành cho thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch 5 năm 2016-2020; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Các ngày thảo luận đều được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Ngày 30/3, Quốc hội bắt đầu quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Người được miễn nhiệm, tức Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đương nhiệm Nguyễn Sinh Hùng có thể sẽ phát biểu ý kiến.

Kết quả miễn nhiệm thông qua bỏ phiếu kín công bố ngay trong chiều cùng ngày.

Quốc hội sẽ dành thời gian nghe dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia mới. Việc bầu chức danh này cũng thông qua bỏ phiếu kín, diễn ra vào sáng 31/3. Chủ tịch Quốc hội mới được bầu sẽ tuyên thệ.

Chiều 31/3, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước. Sau đó, Chủ tịch nước phát biểu ý kiến.

Quốc hội miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Ủy ban thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Phát ngôn ấn tượng của các đại biểu Quốc hội
Sáng 2/4, Quốc hội bỏ phiếu kín để bầu Chủ tịch nước. Chủ tịch nước mới sẽ tuyên thệ.

Ngoài hai chức danh trên, trong nội dung làm việc về nhân sự, Quốc hội cũng sẽ miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Uỷ ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán nhà nước..

Những người được miễn nhiệm đều có thể phát biểu ý kiến.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Switch mode views: