Wednesday, July 17, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaNghiên cứu quốc tếBản đồ Nhà Thanh do Hoàng đế Khang Hy sai vẽ xác...

Bản đồ Nhà Thanh do Hoàng đế Khang Hy sai vẽ xác định cương vực của Trung Quốc chấm dứt ở Hải Nam

BienDong.Net: Cương vực Trung Quốc là nơi hoàng đế Trung Quốc thực sự có chủ quyền và kiểm soát, như thu thuế, cử quan lại cai trị. Các vùng chỉ nằm dưới sự ảnh hưởng của Trung Quốc và chịu triều cống không phải thuộc cương vực chủ quyền của họ. Cách dễ nhất để coi đâu là cương vực chính thức của Trung Quốc là xem xét chính sử hoặc các bản đồ cương vực được Hoàng đế Trung Quốc cho chính thức xuất bản.

Những sử liệu và bản đồ địa lý này là tài liệu chính thức của quốc gia, có giá trị quốc tế mà Trung Quốc có thể dùng để xác định vùng đất nó có chủ quyền. [Đọc thêm]

RELATED ARTICLES

Tin mới