Tuesday, September 26, 2023
Trang chủĐiểm tinViệt Nam: muốn được việc phải hối lộ

Việt Nam: muốn được việc phải hối lộ

Ông Huỳnh Phong Tranh – Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết như vậy khi báo cáo công tác phòng chống tham nhũng trước Quốc hội.

Ông Huỳnh Phong Tranh cho biết, tuy đạt được kết quả tích cực nhưng hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng còn chưa cao, chưa tạo được sự tác động làm thay đổi căn bản nhận thức, quan điểm của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức về tham nhũng.

Vẫn còn nhiều biểu hiện sẵn sàng chấp nhận tiêu cực, tham nhũng để được việc của mình.

Thí dụ, khảo sát liêm chính trong thanh niên Việt Nam cho thấy nhiều thanh niên vẫn sẵn sàng đưa ra những quyết định vi phạm liêm chính trong những tình huống cụ thể: Để đỗ một kỳ thi có 19% người được hỏi sẵn sàng chấp nhận tiêu cực; để được cấp một giấy tờ nào đóc có 22% người được hỏi chấp nhận tiêu cực; để được nhận vào một trường học tốt hoặc một công ty tốt thì có tới 42% chấp nhận tiêu cực.

Bên cạnh đó, có biểu hiện thờ ơ, không thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của mình trước những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực.

Kết quả khảo sát của Thanh tra Chính phủ đối với 1.612 công chức, viên chức, người dân (công bố tháng 8/2015) cho thấy: 05% cán bộ, công chức và gần 35% người dân không quan tâm hoặc ít quan tâm đến vấn đề tham nhũng.

12% công chức, viên chức và 15% người dân quyết định không tố cáo cho dù biết về hành vi tham nhũng; 46,8% công chức, viên chức và 45,8% người dân cho biết chỉ tố cáo tham nhũng nếu liên quan đến quyền lợi của mình.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin mới