Tuesday, November 29, 2022
Trang chủBiển nóngSự kiệnThanh tra chính phủ truy trách nhiệm Bộ Công Thương

Thanh tra chính phủ truy trách nhiệm Bộ Công Thương

Thanh tra Chính phủ vừa có Thông báo kết luận số 2441/TB-TTCP về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu của Bộ Công Thương.

 

 

Trước hết, theo Thanh tra Chính phủ, việc ban hành Thông tư 05/2013/TT-BCT và Thông tư 05/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định công tác báo cáo còn chưa chặt chẽ, chưa phân định rõ vai trò, trách nhiệm đơn vị chủ trì quản lý, cơ chế phối hợp với đơn vị tham gia quản lý nhà nước về tạm nhập tái xuất…

Bộ Công Thương còn bị cho là thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát kết quả báo cáo quản lý tạm nhập, tái xuất theo quy định, chưa kiên quyết trong kiểm tra, xử lý việc địa phương ban hành văn bản không đúng với quy định tại thông tư do Bộ Công Thương ban hành, còn để vi phạm quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Bộ Công Thương còn chưa kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền tăng mạnh chế tài vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh tạm nhập tái xuất nói chung và việc thu hồi mã số kinh doanh nói riêng theo các mức độ, hình thức vi phạm nhằm phù hợp với thực tiễn, đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra hoạt động tạm nhập tái xuất chưa thực hiện đầy đủ các quy định, làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước, ảnh hưởng đến mục tiêu “khắc phục những hạn chế của hoạt động tạm nhập tái xuất, đảm bảo yêu cầu quản lý, tránh sự lợi dụng chính sách để có hành vi gian lận thương mại, trốn thuế và tránh những ách tắc tồn đọng có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến môi trường, xã hội”.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, trách nhiệm này thuộc về tập thể, cá nhân được giao xây dựng thông tư hướng dẫn, các cá nhân được giao nhiệm vụ có liên quan đã chưa thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng, lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu trong “chỉ đạo những vấn đề về cơ chế, chính sách đối với các hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế”.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra UBND các tỉnh, thành phố có hoạt động tạm nhập tái xuất chưa chủ động thực hiện việc báo cáo kết quả quản lý nhà nước về tạm nhập tái xuất cho Bộ Công Thương. Còn Tổng Cục Hải quan chưa thực hiện báo cáo đầy đủ, thường xuyên cho Bộ Công Thương trường hợp DN vi phạm các quy định về kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa…

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công Thương cần tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, vai trò chủ trì trong hoạt động tạm nhập, tái xuất và chuyển khẩu, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực tiễn nhằm đưa hoạt động tạm nhập tái xuất ngày càng ổn định và phát triển bền vững, đảm bảo theo thông lệ quốc tế.

Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, UBND các tỉnh có hoạt động tạm nhập tái xuất cũng được Thanh tra Chính phủ lưu ý tăng cường hơn nữa trách nhiệm trong quản lý kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

RELATED ARTICLES

Tin mới

Bình luận

2Hby4zfKBTZzJQlW66mW5inu0ve on biendong