Thursday, December 1, 2022
Trang chủBiển nóngSự kiệnViệt Nam chi gần 110 tỷ đồng để trả nợ

Việt Nam chi gần 110 tỷ đồng để trả nợ

Tổng cục Thống kê cho biết, trong 9 tháng 2016, tổng thu ngân sách Nhà nước hơn 665 nghìn tỷ đồng, trong khi đó chi ngân sách hơn 819 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2016 ước tính đạt 665,2 nghìn tỷ đồng, bằng 65,6% dự toán năm.

Trong đó thu nội địa đạt 536,3 nghìn tỷ đồng, bằng 68,3%; thu từ dầu thô đạt 28,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 97,4 nghìn tỷ đồng, bằng 56,6%.

Thu ngân sách 9 tháng đạt 665,2 nghìn tỷ đồng,

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2016 ước tính đạt 819,4 nghìn tỷ đồng, bằng 64,4% dự toán năm.

Trong đó chi đầu tư phát triển đạt 130,2 nghìn tỷ đồng, bằng 51,1%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 574,2 nghìn tỷ đồng, bằng 69,7%; chi trả nợ và viện trợ đạt 109,8 nghìn tỷ đồng, bằng 70,8%.

Như vậy, bội chi ngân sách đã lên tới 154.600 tỷ đồng sau 9 tháng năm 2016.

Cục Thống kê cũng cho biết kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 9 ước tính đạt 15,0 tỷ USD, giảm 6,8% so với tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. 

Tính chung 9 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 128,2 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 37,0 tỷ USD, tăng 5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 91,2 tỷ USD, tăng 7,4%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 9 ước tính đạt 15,1 tỷ USD, giảm 2,7% so với tháng trước và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2016, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 125,4 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 9 ước tính nhập siêu 100 triệu USD, tính chung 9 tháng năm 2016 xuất siêu 2,76 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 14,38 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 17,14 tỷ USD.

RELATED ARTICLES

Tin mới

Bình luận

2Hby4zfKBTZzJQlW66mW5inu0ve on biendong