Monday, July 22, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnChính phủ: Không chúc Tết, không tặng quà lãnh đạo

Chính phủ: Không chúc Tết, không tặng quà lãnh đạo

Văn phòng Chính phủ sẽ thực hiện nghiêm chủ trương không tặng quà, không chúc Tết lãnh đạo dưới mọi hình thức trong dịp Tết Nguyên đán 2017.

Đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng căn cứ theo Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư ngày 20/12/2016 về việc tổ chức Tết năm 2017 và Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/12/2016 về việc tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Đậu năm 2017.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP yêu cầu các Vụ, Cục, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPCP thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ; không chúc Tết, không tặng quà Tết cho lãnh đạo VPCP, lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị, lãnh đạo các phòng, ban dưới mọi hình thức; không tổ chức đi thăm, chúc Tết địa phương; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện và tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết, lễ hội.

Sau Tết Nguyên đán năm 2017, yêu cầu các Vụ, Cục, đơn vị báo cáo bằng văn bản về tình hình, kết quả thực hiện các nội dung trên và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 3/2/2017, để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo VPCP.

Vụ Kế hoạch tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Quản trị, Cục Hành chính – Quản trị II và các đơn vị liên quan theo dõi, giám sát chặt chẽ việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công tại cơ quan VPCP; ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực; báo cáo lãnh đạo VPCP xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp những trường hợp tặng quà và nhận quà Tết, sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Đậu năm 2017, báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

RELATED ARTICLES

Tin mới