Monday, July 22, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnKhai mạc Hội nghị Trung ương 7 Đảng Cộng sản TQ Khóa...

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 Đảng Cộng sản TQ Khóa 18

Sáng 11/10, Hội nghị Toàn thể lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Khóa 18 (Hội nghị Trung ương 7) đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh.

Hội nghị Trung ương 7 là kỳ hội nghị toàn thể lần cuối cùng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPCCC) Khóa 18, đồng thời cũng là bước chuẩn bị cuối cùng cho Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội 19). 

Hội nghị sẽ tiến hành thảo luận về dự thảo báo cáo công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Khóa 18, dự thảo Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc (sửa đổi) và dự thảo Báo cáo công tác của Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI). Ba văn kiện quan trọng này sẽ được trình bày tại Đại hội 19, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18/10 tới đây. 

Tại phiên họp vào ngày 18/9 vừa qua, Bộ Chính trị CPCCC đã xem xét và thảo luận về ba bản dự thảo quan trọng nói trên và nhất trí sẽ đệ trình ba bản dự thảo này lên Hội nghị Trung ương 7 để tiếp tục thảo luận và thông qua, sau khi thực hiện một số sửa đổi. 

Ba bản dự thảo nói trên đã được đưa ra lấy ý kiến của một bộ phận quần chúng nhân dân. Nhiều khu vực và bộ phận khác nhau cũng như các đại biểu tham dự Đại hội 18 và các đại biểu mới được bầu tham dự Đại hội 19 đã đưa ra ý kiến và đề xuất đối với các văn kiện này. 

Đại hội 19 là kỳ đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc đang đứng trước giai đoạn then chốt để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện và sự phát triển của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

RELATED ARTICLES

Tin mới