Wednesday, July 17, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiTQ đề xuất bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ, ông Tập có...

TQ đề xuất bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ, ông Tập có thể tại nhiệm sau 2023

Theo quy định hiến pháp hiện hành, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ phải rời nhiệm sở vào năm 2023.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Getty

Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPP) đã đề xuất sửa đổi hiến pháp của nước này, tạo điều kiện cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo nhiệm kỳ thứ ba.

Theo Tân Hoa Xã, CPP sẽ bỏ điều khoản quy định “Chủ tịch và Phó Chủ tịch [Trung Quốc] chỉ được tại nhiệm không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp” khỏi hiến pháp Trung Quốc.

Hiến pháp sửa đổi sẽ phải được Quốc hội Trung Quốc thông qua trong tháng Ba. Khi văn kiện này có hiệu lực, ông Tập sẽ có thể tiếp tục giữ cương vị đứng đầu nhà nước Trung Quốc sau năm 2023.

Vừa bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai từ tháng 10 năm 2017, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ phải rời nhiệm sở vào năm 2023 nếu xét theo quy định hiện hành trong hiến pháp Trung Quốc.

Kế hoạch sửa đổi hiến pháp lần đầu tiên kể từ năm 2004 được Trung Quốc công bố vào tháng 12/2017. Ở thời điểm đó, hầu như các nhà phân tích đều dự đoán rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tìm cách để thành lập một Ủy ban Giám sát Quốc gia (NSC), lực lượng đặc nhiệm chống tham nhũng trên phạm vi cả nước với những quyền lực mới.

Tới tháng 1/2018, “Tư tưởng Tập Cận Bình” được đưa vào văn kiện, bên cạnh “Tư tưởng Mao Trạch Đông” và “chủ nghĩa Mác – Lênin”, như một trong những nguyên tắc chỉ dẫn chủ chốt của Trung Quốc.

RELATED ARTICLES

Tin mới