Thursday, March 23, 2023
Trang chủSự thật Trung HoaChuyên gia Singapore: Hợp tác khai thác chung dầu khí ở Biển...

Chuyên gia Singapore: Hợp tác khai thác chung dầu khí ở Biển Đông giữa TQ và Philippines cần sự giám sát chặt chẽ của người dân các nước

Chuyên gia Julius Cesar Trajano, Nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu An ninh phi truyền thống (NTS) thuộc Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore đã đưa ra phân tích, nhận định về một số điểm đáng chú ý trong việc hợp tác khai thác chung dầu khí ở Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines, trong đó cho rằng quá trình này cần sự giám sát chặt chẽ của tất cả người dân các nước, nhất là ASEAN và phải gắn với việc bảo vệ môi trường biển.

Hợp tác khai thác chung dầu khí ở Biển Đông giữa TQ và Philippines. Nguồn: Reuters/Phil Star

Sự tham gia của các bên liên quan trong việc chia sẻ, quản lý tài nguyên và sự giám sát chặt chẽ của tất cả người dân các nước

Philippines và Trung Quốc đã ký Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) về Hợp tác phát triển dầu khí, trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Manila vào tháng 11/2018. Cả hai nước đã đồng ý thành lập Ban chỉ đạo liên chính phủ và liên doanh Các nhóm làm việc sẽ đàm phán và theo đuổi các thỏa thuận hợp tác để phát triển dầu khí trong vòng một năm. Trung Quốc xác định Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) là đại diện cho mỗi nhóm làm việc. Trong khi đó, Philippines đã chỉ định Công ty Dầu khí Quốc gia Philippines (PNOC) và các nhà thầu dịch vụ tư nhân khai thác dầu để đại diện cho nước này.

Theo chuyên gia Julius Cesar Trajano, Biển Đông rất phong phú về tài nguyên biển và tất cả các quốc gia yêu sách đã khẳng định quyền độc quyền của họ để khám phá, khai thác và sử dụng chúng. Các sáng kiến ​​đơn phương của bất kỳ quốc gia yêu sách nào phát triển/ khai thác dầu, khí đốt và hydrocarbon và thủy sản và tài nguyên biển đã gây ra các sự cố độc lập liên quan đến tàu hải quân/bảo vệ bờ biển và các cuộc ngoại giao. Thỏa thuận phát triển chung đã được đề xuất là cơ hội hợp tác cho các quốc gia yêu sách khai thác và chia sẻ tài nguyên (thủy sản, dầu khí hoặc khoáng sản) được tìm thấy trong các yêu sách lãnh thổ đang tranh chấp của họ. Thỏa thuận phát triển chung sẽ cho phép các quốc gia yêu sách sang một bên câu hỏi về chủ quyền trong các khu vực tranh chấp để cùng khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Chuyên gia Julius Cesar Trajano phân tích, khuôn khổ về sự tham gia của các bên liên quan trong quản lý chia sẻ tài nguyên thiên nhiên được sử dụng để xem xét vai trò chính của các công ty, ngư dân và cộng đồng ven biển. Các bên liên quan tại địa phương là các cá nhân hoặc nhóm phụ thuộc trực tiếp hoặc ảnh hưởng đến các mục tiêu cụ thể của quản lý tài nguyên hoặc hành động bảo tồn (ví dụ: các công ty năng lượng, chủ đất bản địa, nông dân, ngư dân, các tổ chức phi chính phủ địa phương). Do sự phức tạp của môi trường biển và nhiều công dụng của nó như một hàng hóa công cộng, các bên liên quan ngoài quốc doanh khác nhau có lợi ích đa dạng trong kết quả của hệ thống quản lý tài nguyên và môi trường. Các bên liên quan bao gồm những người trong nuôi trồng thủy sản, khai thác dầu mỏ, đánh bắt cá thương mại, câu cá giải trí, vận chuyển và các khu bảo tồn biển (KBTB), trong số những người khác. Trong bối cảnh quản trị và quản lý đại dương, sự tham gia của nhiều bên là yếu tố chính của hệ thống quản lý tài nguyên hiệu quả. Báo cáo năm 2017 của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của nhiều bên và quan hệ đối tác công tư bền vững quản lý tài nguyên hàng hải. Quan hệ đối tác, trong các khía cạnh khác nhau của họ, được thừa nhận là cơ sở để phân phối Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) và các mục tiêu liên quan đến đại dương khác. Quan hệ đối tác trong quản trị đại dương có thể kéo theo chiều dọc (ví dụ, quy mô toàn cầu khu vực), ngang (giữa các ngành) và quan hệ đối tác nhiều bên (bao gồm xã hội dân sự, khu vực tư nhân và các lĩnh vực khác). Thông thường, các quan hệ đối tác như vậy liên quan đến các tổ chức nhà nước, các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức nghiên cứu, các tổ chức khu vực và quốc tế, các công ty tư nhân và các tổ chức dựa trên đức tin. Trên các lĩnh vực này, các bên liên quan có thể cân nhắc về các vấn đề quan tâm được chia sẻ. Với vai trò quan trọng của khu vực tư nhân trong việc phát triển hydrocarbon và tài nguyên biển, quan hệ đối tác công-tư có thể đóng góp cho hợp tác liên ngành, cũng như nỗ lực hợp nhất để đạt được SDG liên quan đến đại dương. Một loạt các bên liên quan, bao gồm từ khu vực tư nhân, nên tham gia quản lý tài nguyên và ra quyết định.

Từ lập luận trên, chuyên gia Julius Cesar Trajano cho rằng sự tham gia của nhiều bên có thể mang lại sự minh bạch, tính hợp pháp và tin tưởng cao hơn vào hệ thống quy định và do đó có thể dẫn đến sự tuân thủ bền vững. Các học giả về quản lý đại dương và chia sẻ tài nguyên có liên quan giải thích kết quả của việc bao gồm các bên liên quan ngoài quốc doanh: (1) các quyết định và chính sách chất lượng cao hơn phù hợp với bối cảnh văn hóa xã hội và sinh thái trong nước; (2) thể chế hóa sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau, do đó giảm bớt xung đột giữa các bên liên quan; (3) quyền sở hữu của các bên liên quan được thúc đẩy bởi sự hỗ trợ của các cộng đồng ven biển, dẫn đến việc thực hiện thành công; (4) hiểu biết sâu sắc về tác động của các hoạt động của con người đến hệ sinh thái có thể dẫn đến quản lý tài nguyên bền vững; (5) phát hiện, thấy trước và giải quyết các khu vực xung đột giữa những người sử dụng tài nguyên; (6) giảm đáng kể chi phí quản lý tài nguyên.

Cũng theo ông Julius Cesar Trajano, trên toàn cầu, nhiều nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách và nhà quản lý tài nguyên đồng ý rằng sự tham gia chủ động của người sử dụng tài nguyên đại dương là yếu tố chính cho chế độ quản lý môi trường bền vững. Sự tham gia của nhiều bên tham gia bao gồm ‘quyền sở hữu của kế hoạch, tạo niềm tin cho tất cả người sử dụng tài nguyên và giảm bớt xung đột. Trong bối cảnh khai thác dầu khí chung, quản trị đại dương liên ngành là một khuôn khổ đa diện, trong đó các bên liên quan thực hiện vai trò khác biệt và quan trọng trong việc quản lý và điều tiết các hoạt động dầu khí ngoài khơi, trực tiếp và gián tiếp. Các công ty dầu khí, hiệp hội kinh doanh và các tổ chức tiêu chuẩn cung cấp chuyên môn kỹ thuật có liên quan, kinh nghiệm điều hành, thực tiễn tốt nhất và tiêu chuẩn của họ để giúp định hình các quy tắc quản trị. Sự tham gia của khu vực tư nhân như các công ty dầu mỏ trong các nỗ lực đa ngành nhằm tăng cường quản lý và chia sẻ tài nguyên là chủ yếu quan trọng để sắp xếp các khuyến khích và đảm bảo tuân thủ môi trường. Do việc khai thác dầu chung sẽ được thực hiện bởi các công ty, chúng phải được đưa vào thể chế hóa các tiêu chuẩn và thực hành tốt nhất về chống ô nhiễm biển, cùng với các bên liên quan khác. Ví dụ, ở Bắc Băng Dương, đã có các hoạt động phối hợp giữa các tập đoàn của các công ty về công nghệ ứng phó sự cố tràn dầu và hỗ trợ lẫn nhau về khả năng ứng phó. Sự hợp tác giữa người sử dụng tài nguyên và các bên liên quan có thể thúc đẩy sự phát triển chung bền vững bằng cách tận dụng chuyên môn của họ, tập hợp các nguồn lực của họ và chia sẻ những bài học kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất.

Hơn nữa, các bên liên quan quan trọng khác, chẳng hạn như NGO, học viện và cộng đồng địa phương có những đóng góp quan trọng trong quản trị môi trường biển như phát hiện khoa học hữu ích, cơ chế quản lý môi trường và các yếu tố đầu vào khác để thực thi pháp luật môi trường địa phương.16 , một cách tiếp cận dựa vào cộng đồng đòi hỏi sự tham gia tích cực của ngư dân và cộng đồng địa phương trong việc thực thi pháp luật về môi trường và pháp lý. Về vấn đề này, có động lực mạnh mẽ để tuân thủ, vì chính ngư dân là một phần của việc xây dựng, hợp lý hóa và thực hiện các quy tắc và quy định nhằm bảo vệ sinh kế của họ.

Cần lồng ghép vấn đề bảo vệ môi trường biển vào các thỏa thuận thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông

Chuyên gia Julius Cesar Trajano cho rằng trong khuôn khổ MoU về thăm dò dầu khí chung, các công ty dầu khí của Philippines và Trung Quốc cần nghiêm túc xem xét việc đưa các quy tắc và thực hành tốt nhất vào việc ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm biển trong các thỏa thuận thương mại và hoạt động chung tiềm năng trong tương lai. MoU về thăm dò dầu khí đã được ký kết trong bối cảnh làm suy giảm hệ sinh thái biển ở Biển Đông. Do đó, các công ty dầu mỏ và các nhà thầu dịch vụ tư nhân của họ sẽ là một phần của hoạt động thăm dò và phát triển chung giữa Philippines và Trung Quốc cũng phải được tham gia và đưa vào quản lý tài nguyên bền vững trong Biển Đông. Điều này là do các hoạt động dầu khí ngoài khơi có thể có khả năng gây ô nhiễm xuyên biên giới. Như đã thấy trên toàn cầu, từ thăm dò chung đến phát triển chung, tất cả các giai đoạn của hoạt động dầu khí ngoài khơi có thể rò rỉ các chất độc hại vào môi trường biển và làm ô nhiễm nguồn lợi thủy sản. Những người sử dụng tài nguyên biển khác, đặc biệt là ngư dân và cộng đồng ven biển, sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự tham gia của nhiều bên, đặc biệt là trong bối cảnh quản lý nhiều tài nguyên thiên nhiên trong Biển Đông. Do đó, trong bất kỳ liên doanh nào trong tương lai của các công ty dầu mỏ của các quốc gia có yêu sách trong Biển Đông, sự hợp tác giữa chính phủ và các công ty sẽ được yêu cầu để giải quyết hậu quả môi trường của việc gia tăng các hoạt động ngoài khơi. Quan trọng hơn, sự phát triển bền vững của các nguồn tài nguyên và quản lý ô nhiễm biển từ các hoạt động dầu khí ngoài khơi phải được đưa vào các thỏa thuận giữa các công ty.

Các công ty dầu mỏ không phải là người sử dụng tài nguyên duy nhất trong Biển Đông. Ngư dân và cộng đồng ven biển từ tất cả các quốc gia yêu sách có mối quan tâm chung trong việc quản lý bền vững các nguồn lợi thủy sản. Biển Đông là một trong năm khu vực đánh bắt năng suất cao nhất thế giới, đóng góp khoảng 10 triệu tấn cá hoặc 12% lượng cá đánh bắt toàn cầu trong năm 2015. Tuy nhiên, theo Nhóm chuyên gia Biển Đông, Biển Đông đã mọc răng ở rìa về sự sụp đổ nghề cá, và cách duy nhất để tránh nó là thông qua hợp tác đa phương trong vùng biển tranh chấp. Vì vậy, việc sử dụng chung tài sản thủy sản một cách bền vững nên được theo đuổi dưới hình thức quản lý chung các khu vực đánh cá giữa các quốc gia yêu sách. Quản lý chung có thể giúp giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống khác nhau như an ninh lương thực, an ninh môi trường và an ninh kinh tế của các cộng đồng ven biển phụ thuộc vào nguồn tài nguyên biển và thủy sản phong phú của Biển Đông.

Chuyên gia Julius Cesar Trajano dẫn chứng nguồn tài nguyên thủy sản dồi dào của Biển Đông cung cấp việc làm cho khoảng 3,7 triệu người, gần như là một con số bị đánh giá thấp do tỷ lệ đánh bắt bất hợp pháp, không được kiểm soát và không được báo cáo trong khu vực. Mức độ đánh bắt quá mức và đánh bắt bất hợp pháp trong khu vực không thể được đánh giá cao. Ví dụ, ở Philippines, 10 trong số 13 ngư trường được chỉ định đã bị đánh bắt quá mức. Do đó, lượng tàu trung bình hàng ngày của một ngư dân Philippines đã giảm xuống còn 4,76kg so với mức 20kg trong thập niên 1970. Ở Indonesia, 90% trong số khoảng 5.400 tàu thuyền trong và ngoài nước đi vào vùng lãnh thổ của họ bị coi là bất hợp pháp và không được kiểm soát. thiệt hại của ngành đánh cá đối với nạn săn trộm lên tới 25 tỷ USD mỗi năm. Sự hợp tác giữa các ngư dân từ tất cả các quốc gia yêu sách trong đồng quản lý nghề cá có thể giúp giải quyết suy thoái môi trường biển làm suy yếu sinh kế của họ. Một thách thức lớn mà tất cả ngư dân từ các quốc gia duyên hải Biển Đông phải đối mặt là sự cạn kiệt nguồn cá. Tổng trữ lượng cá trong Biển Đông đã cạn kiệt 70-95% kể từ những năm 1950 và thu hoạch đã giảm 66-75% trong 20 năm qua. Các rạn san hô của Biển Đông đã giảm với tốc độ 16% mỗi thập kỷ. Sự cạn kiệt nguồn cá và phá hủy các rạn san hô làm tăng mối lo ngại về an ninh kinh tế, thực phẩm và sức khỏe vì hải sản cung cấp nguồn protein và thu nhập chính cho hàng triệu người nghèo ở vùng ven biển. Các quốc gia có Biển Đông là một trong những quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào thế giới về cá là nguồn dinh dưỡng. Sự sụt giảm đánh bắt cá có thể gây ra sự thiếu hụt vi chất dinh dưỡng ở các quốc gia đang phát triển xung quanh Biển Đông. Sự cạn kiệt của nguồn cá bị trầm trọng hơn do sự suy giảm của môi trường biển do các hoạt động đánh bắt hủy diệt như sử dụng thuốc nổ và xyanua trên các rạn san hô, câu trộm, và câu cá bất hợp pháp. cùng nhau cướp bóc các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Sự hợp tác giữa ngư dân và cộng đồng ven biển xung quanh Biển Đông có thể giúp thúc đẩy đánh bắt và bảo vệ tài sản biển bền vững. Quản lý hợp tác nghề cá có sự tham gia tích cực của ngư dân và cộng đồng địa phương có thể dẫn đến quản lý hiệu quả các môi trường sống và tài nguyên biển quan trọng, bao gồm cả trữ lượng cá.

Vì vậy, theo chuyên gia Julius Cesar Trajano, ngư dân và cộng đồng ven biển nên chủ động tham gia vào việc quản lý và chia sẻ bền vững nguồn cá xuyên biên giới. Sự tồn tại hòa bình giữa các ngư dân từ các quốc gia yêu sách của Biển Đông không phải là một hiện tượng mới. Trong thực tế, Biển Đông đã là một khu vực chung cho các thế hệ. Trước đây, ngư dân từ tất cả các quốc gia xung quanh có thể cùng tồn tại một cách hòa bình và thậm chí buôn bán với nhau. Đây là trường hợp ở bãi cạn Scarborough, một ngư trường giàu có được cả Trung Quốc và Philippines tuyên bố là lãnh thổ. Ngay cả phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực đối với Biển Đông cũng tuyên bố rằng Bãi cạn Scarborough là khu vực đánh cá truyền thống của ngư dân từ nhiều quốc gia yêu sách khác nhau. dự kiến ​​họ sẽ hỗ trợ lẫn nhau.50 Sự tồn tại hòa bình đã bị đảo ngược vào năm 2012, sau một cuộc đối đầu căng thẳng giữa các tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc và Philippines. Trung Quốc đã đặt bãi cạn dưới sự kiểm soát thực tế của họ và cấm ngư dân Philippines và không phải người Trung Quốc.

Kết luận: Đề xuất phát triển chung các nguồn lực và tài sản trong các khu vực tranh chấp của Biển Đông không chỉ là về vấn đề địa chính trị, quyền sở hữu/chủ quyền, khả năng chính trị, hoặc các vấn đề pháp lý và hiến pháp. Mặc dù các vấn đề này cần được giải quyết trước khi có thể phát triển chung, một chủ đề quan trọng cần được xem xét là làm thế nào các bên liên quan ngoài quốc doanh có thể đóng góp vào việc chia sẻ tài nguyên bền vững ở vùng biển giàu tài nguyên đang tranh chấp. Những nỗ lực đơn phương của các quốc gia yêu sách khai thác tài nguyên chỉ dẫn đến các sự cố độc lập hàng hải trong khu vực trong những năm gần đây, trong khi suy thoái môi trường biển ở Biển Đông đã bị bỏ qua phần lớn. Sự hợp tác giữa các bên liên quan ngoài quốc doanh từ các quốc gia yêu sách có thể giúp tạo điều kiện cho một khuôn khổ tốt hơn để phát triển chung và chia sẻ các nguồn lực có thể cải thiện quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia yêu sách. Sự tham gia của các bên liên quan cũng có thể dẫn đến việc thể chế hóa hệ thống quản lý tốt hơn và chia sẻ công bằng các nguồn lực. Hơn nữa, các vấn đề đan xen của việc giảm trữ lượng cá, phá hủy hệ sinh thái biển và tác động môi trường tiềm năng của việc khai thác dầu có thể được giải quyết toàn diện thông qua hợp tác các bên liên quan thực tế và chủ động tham gia.

RELATED ARTICLES

Tin mới

Bình luận

2Hby4zfKBTZzJQlW66mW5inu0ve on biendong