Thursday, May 26, 2022
Trang chủĐàm luậnCác nước hãy cảnh giác với Viện Khổng Tử

Các nước hãy cảnh giác với Viện Khổng Tử

Tư tưởng Khổng Tử có hai nội dung lớn là trung và hiếu. Trong gia đình phải lấy hiếu làm trọng, trong quốc gia phải lấy trung làm đầu. Từ dân đến quan phải trung với vua. Vua có toàn quyền bắt ai chết phải chết, để ai sống được sống. Dù vua chỉ mới vài tuổi, nhưng các quan đại thần đầu đã bạc vẫn phải tuyệt đối phục tùng.

Trong những thời kỳ Trung Quốc có nhiều nước cùng nhau tranh bá, nước mạnh chiến thắng xưng đế. Bắt các nước nhỏ làm chư hầu, phụ thuộc, cống nạp. Nếu nước nào không phục tùng, lập tức bị đem quân tiêu diệt.

Sau khi Cách mạng Trung Quốc thành công (1949) rồi Cách mạng Văn hoá với tư tưởng bài phong kiến, nhưng Bắc Kinh vẫn duy trì tư tưởng trung – hiếu của Khổng Tử. Người đứng đầu Trung Quốc vẫn như một ông vua. Về đối ngoại, Trung Quốc vẫn bắt các nước nhỏ láng giềng phụ thuộc mình, tuân thủ ý chỉ của Bắc Kinh.

Ngày nay Bắc Kinh đang triệt để áp dụng tư tưởng Khổng Tử. Đối với các nước nhỏ, kém phát triển, Trung Quốc dùng con bài kinh tế: Cho vay, đầu tư, viện trợ buộc các nước này phụ thuộc vào Trung Quốc. Với các nước phát triển dưới chiêu bài phổ biến văn hoá Trung Hoa, Trung Quốc thành lập Viện Nghiên cứu Khổng Tử, rồi để viện này liên hệ với các trường Đại học mở Viện Khổng Tử ở nhiều nước. Tính đến nay đã có hơn 500 Viện Khổng Tử được mở ở nhiều quốc gia.

Với việc mở các Viện Khổng Tử, Trung Quốc vừa truyền bá được tư tưởng nước nhỏ phục tùng nước lớn, nhất là khi Trung Quốc đang tìm cách trở thành Quốc gia Số một Thế giới. Đồng thời, núp bóng Viện Khổng Tử, Trung Quốc thực hiện việc hoạt động gián điệp. Lôi kéo, mua chuộc các nhà khoa học, kinh tế. Đánh cắp bí mật khoa học, công nghệ của các nước. Mua chuộc quan chức các nước phục vụ cho việc đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài.

Sau hơn 10 năm hoạt động ở các nước châu Âu và Mỹ, gần đây nhiều nước đã phát hiện ra hoạt động thật của các Viện Khổng Tử. Bỉ, Hà Lan đã phát hiện ra các hoạt động gián điệp ở các trung tâm Khổng Tử. Một làn sóng ngăn chặn hoạt động, cấm và thậm chí là xoá bỏ các trung tâm Khổng Tử ở nhiều quốc gia.

Có thể nói trong quá trình trỗi dậy Trung Quốc đã sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, thậm chí là thủ đoạn bằng vỏ bọc văn hoá. Các nước hãy cảnh giác với người Trung Quốc đang sinh sống ở trên đất nước mình.

RELATED ARTICLES

Tin mới

Bình luận