Sunday, September 25, 2022
Trang chủKinh tế - Văn hóa - Xã hộiLợi nhuận 55 tập đoàn, tổng công ty nhà nước giảm rất...

Lợi nhuận 55 tập đoàn, tổng công ty nhà nước giảm rất sâu

Chính phủ đã nhiều lần khẳng định, hiệu quả sản xuất kinh doanh và đóng góp của một số doanh nghiệp nhà nước còn thấp.

Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2020 của 55 tập đoàn, tổng công ty dự kiến đạt 78.086 tỷ đồng

Năm 2020, do bị ảnh hướng của dịch Covid-19 nên hầu hết các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty có thể không đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra và đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt.

Nhận định này được nêu tại báo cáo về kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực tài chính, vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa uỷ quyền Thủ tướng ký gửi đến Quốc hội.

Báo cáo dài 108 trang cho thấy nhiều thông tin cả khái quát và cụ thể về ngân sách nhà nước (NSNN), nợ công, cổ phần hoá đến sức khoẻ của doanh nghiệp nhà nước.

Bộ trưởng cho biết, căn cứ báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2019 của 55 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước thì tổng tài sản: Số liệu báo cáo hợp nhất năm 2019 là 2.669.966 tỷ đồng (Công ty mẹ là 1.862.059 tỷ đồng). Đều theo số liệu từ báo cáo hợp nhất, vốn chủ sở hữu năm 2019 là 1.247.187 tỷ đồng (Công ty mẹ là 1.095.700 tỷ đồng). Tổng doanh thu năm 2019 là 1.471.757 tỷ đồng (Công ty mẹ là 852.074 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế năm 2019 là 144.412 tỷ đồng (Công ty mẹ là 72.978 tỷ đồng).Số phát sinh phải nộp NSNN năm 2019 là 182.272 tỷ đồng (Công ty mẹ là 121.723 tỷ đồng).

Trên cơ sở báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020 của 55 Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước đã lập và gửi về Bộ Tài chính theo quy định thì sức khoẻ của khối này đã suy giảm. Cũng đều theo số liệu báo cáo hợp nhất năm 2020, tổng doanh thu năm 2020 dự kiến đạt  1.327.496 tỷ đồng (Công ty mẹ dự kiến đạt 847.537 tỷ đồng). Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2020 dự kiến đạt 78.086 tỷ đồng(Công ty mẹ dự kiến đạt 74.940 tỷ đồng). Số này đã giảm đến gần một nửa so với năm trước. Các khoản phát sinh phải nộp NSNN năm 2020 dự kiến đạt 157.273 tỷ đồng (Công ty mẹ dự kiến đạt 95.508 tỷ đồng).

Khó khăn của khối các “ông lớn” nhà nước này được Bộ trưởng lý giải là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, tại những báo cáo gửi đến Quốc hội hàng năm thì sức khoẻ của khối này không phải lúc nào cũng tốt. Chẳng hạn theo báo cáo hợp nhất thì năm 2018 có 10 tập đoàn, tổng công ty còn lỗ lũy kế là 9.025,902 tỷ đồng và 4 công ty mẹ còn lỗ lũy kế là 1.054,262 tỷ đồng.

Chính phủ cũng nhiều lần khẳng định, hiệu quả sản xuất kinh doanh và đóng góp của một số doanh nghiệp nhà nước còn thấp, chưa tương xứng với nguồn lực Nhà nước đầu tư, một số dự án của doanh nghiệp nhà nước còn thua lỗ, thất thoát vốn lớn.

RELATED ARTICLES

Tin mới

Bình luận