Friday, March 24, 2023
Trang chủKinh tế - Văn hóa - Xã hộiLao động thất nghiệp vì Covid-19 được hỗ trợ cao nhất 3,3...

Lao động thất nghiệp vì Covid-19 được hỗ trợ cao nhất 3,3 triệu đồng

Theo nghị quyết Chính phủ vừa ban hành, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên được hỗ trợ 3,3 triệu đồng/người, dưới 12 tháng được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị quyết xác định hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp với tổng kinh phí khoảng 30.000 tỷ đồng.

Đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021; người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Chính phủ quy định mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Cụ thể, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng được hỗ trợ 2,1 triệu đồng/người.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng được hỗ trợ 2,4 triệu đồng/người.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng được hỗ trợ 2,65 triệu đồng/người.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng được hỗ trợ 2,9 triệu đồng/người.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên được hỗ trợ 3,3 triệu đồng/người.

Theo nghị quyết của Chính phủ, thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 1/10 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Bên cạnh hỗ trợ người lao động, nghị quyết của Chính phủ cũng cũng giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1/10/2021.

Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng, kể từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

Chính phủ yêu cầu việc thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả. Việc thực hiện hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động phải đơn giản, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả; không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Chính phủ yêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh- Xã hội xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định triển khai thực hiện nghị quyết; tổ chức thực hiện các chính sách theo quy định tại nghị quyết này và kịp thời báo cáo Bộ Lao động- Thương binh- Xã hội các khó khăn, vướng mắc để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

RELATED ARTICLES

Tin mới

Bình luận

2Hby4zfKBTZzJQlW66mW5inu0ve on biendong