Friday, August 19, 2022
Trang chủKinh tế - Văn hóa - Xã hộiCông chức Bộ Nội vụ nhiều nhưng khối lượng công việc ít

Công chức Bộ Nội vụ nhiều nhưng khối lượng công việc ít

Là các đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước nhưng tại nhiều vụ thuộc Bộ Nội vụ, tính trung bình mỗi công chức chỉ trình lãnh đạo bộ chưa được 1 văn bản/1 tháng.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, thay thế cho Nghị định số 34/2017 của Chính phủ.

Dự thảo tờ trình và dự thảo nghị định do Bộ Nội vụ chuẩn bị cho biết cơ cấu tổ chức của bộ này dự kiến sẽ còn 20 đầu mối đơn vị, gồm 16 tổ chức hành chính và 4 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ, giảm đi 3 đơn vị, gồm 2 vụ và 1 đơn vị sự nghiệp công lập.

Các đơn vị dự kiến cắt giảm và sắp xếp lại gồm Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Vụ Tổng hợp. Ngoài ra, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã xây dựng đề án sáp nhập Trường đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính quốc gia.

Theo dự thảo đề án kiện toàn, sắp xếp các vụ của Bộ Nội vụ, việc cắt giảm các vụ nêu trên, ngoài các căn cứ pháp lý, còn xuất phát từ tình hình thực tiễn do đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về các nhiệm vụ quản lý nhà nước của bộ, dẫn đến biên chế quá nhiều so với khối lượng công việc phải xử lý.

Đề án này cho biết, qua thống kê kết quả công tác xử lý văn bản của các vụ thuộc diện sắp xếp tổ chức trong cả năm 2021 cho thấy Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tham mưu, trình lãnh đạo bộ ký 128 văn bản, chiếm 2,01% số lượng văn bản lãnh đạo Bộ Nội vụ ký trong năm (11 văn bản/1 tháng).

Với số lượng công chức có mặt năm 2021 (15 người) thì trung bình mỗi người chỉ trình lãnh đạo Bộ 0,7 văn bản/1 tháng (trừ nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung nghị định của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, còn lại các nội dung khác trình đơn giản, không phức tạp).

Đối với Vụ Công tác thanh niên, do đặc thù của công tác quản lý nhà nước về thanh niên chủ yếu là lồng ghép chính sách đối với thanh niên trong các văn bản quy phạm pháp luật và giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong các thời kỳ, nên trong cả năm 2021, Vụ Công tác thanh niên chỉ tham mưu, trình lãnh đạo Bộ ký 85 văn bản, chiếm 1,34% số lượng văn bản lãnh đạo bộ ký trong năm (7 văn bản/1 tháng). Với số lượng công chức có mặt năm 2021 (9 người) thì trung bình mỗi người chỉ trình 0,8 văn bản/1 tháng.

Trong khi đó, Vụ Tổng hợp tham mưu, trình lãnh đạo bộ ký 180 văn bản (bao gồm cả các văn bản hành chính thông thường, do đến tháng 10 năm 2021 Vụ Tổng hợp mới có vụ trưởng), chiếm 2,83% văn bản do lãnh đạo bộ ký (15 văn bản/1 tháng). Với số lượng công chức có mặt năm 2021 (10 người) thì trung bình mỗi người chỉ trình 1,5 văn bản/1 tháng.

Cũng theo thống kê, trong năm 2021, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã ký khoảng 6.354 văn bản

Như vậy, tổng số cả 3 vụ (Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Công tác thanh niên và Tổng hợp) trong cả năm 2021 chỉ trình lãnh đạo bộ xử lý 6,18% số lượng văn bản lãnh đạo bộ xử lý trong năm (số lượng văn bản xử lý quá ít so với số biên chế công chức được giao).

Theo dự kiến, dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ sẽ được thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ ký trong năm nay.

Trao đổi với báo chí mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, năm 2022 sẽ có những bước đột phá về sắp xếp lại bộ máy, tổ chức.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới

Bình luận