Thursday, February 9, 2023
Trang chủBiển nóngSự kiệnLấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch nước, Thủ tướng vào tháng 10/2023

Lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch nước, Thủ tướng vào tháng 10/2023

Dự kiến, Quốc hội thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh lãnh đạo do Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp 6 diễn ra vào tháng 10/2023, bao gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội…

Dự kiến, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 50 chức danh lãnh đạo do Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp cuối năm 2023 (Ảnh: P.T).

Sáng mai 27/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kết nối trực tuyến với 49 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Hội nghị nhằm triển khai Nghị quyết số 47/2022 ngày 6/6/2022 về Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội và Nghị quyết số 23/2022 ngày 4/8/2022 về Chương trình giám sát năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Nghị quyết số 47, tại kỳ họp 5 dự kiến vào tháng 5/2023, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023; báo cáo tài chính nhà nước năm 2021; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Đồng thời tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; xem xét báo cáo giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”,…

Tại kỳ họp thứ 6 dự kiến diễn ra vào tháng 10/2023, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Xem xét báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án.

Xem xét các báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Kiểm toán nhà nước về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4.

Đáng chú ý, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Theo Nghị quyết 23, việc xem xét báo cáo chuẩn bị triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với những người này sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện trong phiên họp tháng 9/2023.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã bầu, phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo cấp cao của nhà nước.

Các chức danh do Quốc hội bầu gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Phó Chủ tịch nước, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội, 13 Ủy viên Thường vụ Quốc hội (gồm Tổng Thư ký – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm 9 Ủy ban của Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện và Trưởng ban Công tác đại biểu), Tổng kiểm toán Nhà nước.

Các chức danh Quốc hội phê chuẩn, gồm: 4 Phó Thủ tướng Chính phủ, 18 Bộ trưởng, 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ (Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng thanh tra Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ).

Ngoài ra, Quốc hội còn phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng Quốc phòng-An ninh, một Phó chủ tịch, 4 Ủy viên Hội đồng Quốc phòng- An ninh. Tuy nhiên, đây đều là các chức danh kiêm nhiệm.

Theo quy định hiện hành, việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội được tiến hành vào năm thứ 3 của nhiệm kỳ. Có 3 mức phiếu tín nhiệm, gồm “Tín nhiệm cao”, “Tín nhiệm” và “Tín nhiệm thấp”.

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, tại hội nghị sáng 27/9, các đại biểu sẽ tham gia ý kiến về khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022; các giải pháp triển khai có hiệu quả Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023, tập trung đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện 4 chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm:

Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng;

Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030;

Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 – 2021.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới

Bình luận

2Hby4zfKBTZzJQlW66mW5inu0ve on biendong