Tuesday, July 16, 2024
Trang chủKinh tế - Văn hóa - Xã hội5 thành phố trực thuộc TW thu ngân sách nhà nước ra...

5 thành phố trực thuộc TW thu ngân sách nhà nước ra sao trong 10 tháng đầu năm?

Đã có thành phố “cán đích” thu ngân sách sớm, đạt và vượt dự toán ngay trong 10 tháng đầu năm 2022.

TP. HCM

Theo Cục Thống kê TP. HCM, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố lũy kế 10 tháng năm 2022 ước thực hiện 392.791 tỷ đồng. Với kết quả này, thu ngân sách nhà nước của TP. HCM đã về đích sớm, vượt 1,6% dự toán và tăng 22,3% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 254.059 tỷ đồng, đạt 97,9% dự toán, chiếm 64,7% tổng thu cân đối và tăng 19,3% so với cùng kỳ.

Thu từ doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 27.039 tỷ đồng, vượt 3% dự toán, chiếm 6,9% tổng thu và tăng 18,9%; thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 68.915 tỷ đồng, vượt 2,4% dự toán, chiếm 17,5% tổng thu và tăng 10,3%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 60.062 tỷ đồng, vượt 2,4% dự toán, chiếm 15,3% tổng thu và tăng 10,6%.

Thu từ dầu thô ước thực hiện 23.956 tỷ đồng, vượt 128,2% dự toán, chiếm 6,1% tổng thu cân đối và tăng 100,7%.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 114.766 tỷ đồng, đạt 98,5% dự toán, chiếm 29,2% tổng thu cân đối và tăng 19,3%.

Thu cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện khoảng 94.912 tỷ đồng, đạt 56,3% dự toán, chiếm 24,2% tổng thu cân đối ngân sách nhà nước và tăng 21,7% so với cùng kỳ.

Hà Nội

Theo Cục thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 10 tháng năm 2022 ước thực hiện 294.800 tỷ đồng , đạt 94,6% dự toán pháp lệnh năm và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó: Thu nội địa 271.900 tỷ đồng, đạt 94,2% dự toán và tăng 11,7%; thu từ dầu thô 2.200 tỷ đồng, đạt 203,6% và tăng 59,3%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 20.700 tỷ đồng, đạt 94,4% và tăng 11,9%.

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong 10 tháng năm 2022: Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước thực hiện 51.800 tỷ đồng, đạt 89,4% dự toán và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 19.800 tỷ đồng, đạt 86,4% và giảm 4%; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước 62.100 tỷ đồng, đạt 113,6% và tăng 23%; thuế thu nhập cá nhân 32.700 tỷ đồng, đạt 113,5% và tăng 22,1%; thu tiền sử dụng đất 10.200 tỷ đồng, đạt 51,2% và giảm 10,3%; thu lệ phí trước bạ 6.900 tỷ đồng, đạt 105,7% và tăng 16,4%; thu phí và lệ phí 14.800 tỷ đồng, đạt 87,1% và tăng 16,8%.

Hải Phòng

Theo Cục Thống kê Hải Phòng, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố 10 tháng/2022 ước đạt 86.685,3 tỷ đồng , đạt 82,1% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 115,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó: thu nội địa đạt 29.865,2 tỷ đồng, đạt 72,8% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 113% so với cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 55.426,3 tỷ đồng, đạt 92,4% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 117,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính 10 tháng/2022, trong số thu nội địa: thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 2.417,7 tỷ đồng, đạt 81,4% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 100,9% so với cùng kỳ năm trước; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 4.855,7 tỷ đồng, đạt 106,7% và bằng 128,2%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 6.618,3 tỷ đồng, đạt 60,6% và bằng 85%; thuế thu nhập cá nhân đạt 3.191,3 tỷ đồng, đạt 96,1% và bằng 114,6%; phí, lệ phí đạt 1.653,2 tỷ đồng, đạt 82,7% và bằng 105%…

Đà Nẵng

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, tính đến ngày 20/10/2022, số thu ngân sách Nhà nước vào Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng là gần 19.400 tỷ đồng , tăng gần 20%, so với cùng kỳ năm 2021. Dự kiến, đến hết tháng 10, thành phố sẽ hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch đề ra.

Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt hơn 5.500 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt gần 13.900 tỷ đồng. Hoạt động thu nội địa tiếp tục duy trì mức tăng 2 con số, tăng gần 21%, so với cùng kỳ năm 2021, tương ứng hơn 15.300 tỷ đồng. Thu từ cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu đã đạt 4.500 tỷ đồng.

Một số khoản thu trọng yếu có tỷ lệ tăng thu so với cùng kỳ khá ấn tượng như: thu từ thuế thu nhập cá nhân (tăng 37%); thu từ doanh nghiệp FDI (tăng 26%); thu về nhà, đất (tăng 29%).

Cần Thơ

Theo Cục Thống kê Cần Thơ, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố lũy kế thực hiện đến ngày 20/10/2022 đạt hơn 9.740 tỷ đồng , bằng 57,77% dự toán HĐND thành phố giao, giảm 9,66% so với cùng kỳ. Cụ thể một số khoản thu chính như sau:

Thu nội địa đạt 8.001,48 tỷ đồng, bằng 75,36% so với dự toán HĐND thành phố giao, chiếm 82,15% tổng thu và tăng 7,26% so với cùng kỳ. Trong đó các khoản thu từ doanh nghiệp ngoài nhà nước; thuế bảo vệ môi trường; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (bao gồm cả xổ số điện toán) chiếm tỷ trọng lớn và lần lượt tăng 9,52%, 5,95% và 13,27% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, một số khoản thu vẫn còn giảm so cùng kỳ như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước giảm 1,36%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục giảm và giảm đến 25,64%; thu phí, lệ phí giảm 5,90%; tiền sử dụng đất giảm 6,65%…

Thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 224,69 tỷ đồng, bằng 44,94% so với dự toán HĐND thành phố giao, chiếm 2,31% tổng thu và giảm 57,84% so với cùng kỳ.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới