• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Một số nội dung chính tại phiên họp trù bị của các Quan chức kinh tế Cao cấp ASEAN (SEOM)

Phiên họp trù bị của các Quan chức kinh tế Cao cấp ASEAN (SEOM) với sự tham dự của đại diện các SEOM của ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Cộng đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (BAC) và các khách mời quốc tế... diễn ra tại thành phố Đà Nẵng (Việt Nam) hôm 8/3.

Phiên họp nhằm chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 26 (AEM hẹp 26) với nhiều nội dung quan trọng, dự kiến sẽ được rà soát, thông qua và tiếp tục triển khai trong Năm ASEAN 2020, do Việt Nam làm chủ nhà, trong đó bao gồm các ưu tiên của Việt Nam về nội dung kinh tế trong hợp tác ASEAN để báo cáo lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36.

Tại phiên họp SEOM trù bị, các Quan chức kinh tế đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng để báo cáo lên AEM hẹp 26, bao gồm những nội dung như: i) Thảo luận và thông qua các sáng kiến, ưu tiên của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020. ii) Rà soát và thống nhất các ưu tiên thường niên năm 2020 của ASEAN trong kênh kinh tế. iii) Thảo luận nhằm tìm giải pháp cho các vấn đề còn tồn tại trong hợp tác nội khối và ASEAN với các đối tác ngoại khối.

Điểm nổi bật của Hội nghị SEOM trù bị là 13 ưu tiên do Việt Nam đề xuất trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 sẽ được đưa ra thảo luận tại AEM hẹp 26 trước khi thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm nay. Các ưu tiên này cơ bản dựa trên 3 định hướng chính: i) Thúc đẩy liên kết và kết nối kinh tế khu vực nội khối ASEAN. ii) Đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững. iii) Nâng cao năng lực thích ứng, hiệu quả hoạt động của ASEAN.

Ngoài việc chuẩn bị cho Hội nghị AEM hẹp 26, phiên họp SEOM trù bị cũng đã rà soát, cập nhật tình hình triển khai, quan điểm của từng nước ASEAN đối với tất cả các nội dung chính kể từ sau phiên họp SEOM lần thứ nhất, được tổ chức vừa qua tại Hà Nội (1/2020). Việc rà soát này nhằm bảo đảm công tác xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được triển khai đúng tiến độ mà các nhà Lãnh đạo ASEAN đã chỉ đạo các vấn đề khác cần lưu ý, chú trọng để sớm có giải pháp thỏa đáng.

Đặc biệt, với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nước Chủ tịch ASEAN 2020 Việt Nam (7/3) đã đưa ra đề xuất ASEAN cần có hành động chung nhằm duy trì chuỗi cung ứng trong ASEAN, tạo điều kiện hỗ trợ nguồn cung nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong bối cảnh Covid-19 đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đến sức khoẻ con người mà còn nền kinh tế của khu vực cũng như trên toàn thế giới.

Trong những năm qua, Việt Nam đã tham gia xây dựng Cộng đồng AEC với tinh thần chủ động, tích cực và có trách nhiệm. Thúc đẩy thực hiện các cam kết thành lập AEC luôn là một trong những ưu tiên cao nhất của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đặc biệt, năm 2020, Việt Nam chủ trì hợp tác ASEAN nên đây càng được đặt là ưu tiên lớn thông qua việc đề xuất và tăng cường triển khai các nội hàm của AEC. ASEAN đã và đang là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong nhiều năm qua. Với lợi thế là một khu vực phát triển năng động, gần gũi về địa lý, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và ASEAN đang và sẽ chắc chắn tiếp tục có mức tăng trưởng cao trong thời gian tới.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Switch mode views: