Tuesday, June 25, 2024

Quần đảo Hoàng Sa

Quần đảo Hoàng Sa 黄沙 có nghĩa là “cát vàng” (tiếng Anh:Paracel Islands;là một nhóm khoảng 30 đảo, bãi san hô và mỏm đá ngầm nhỏ ở Biển Đông (xem Đảo Biển Đông). Quần đảo nằm cách miền trung Việt Nam khoảng một phần ba khoảng cách đến những đảo phía bắc của Philippines; cách Cù lao Ré (đảo Lý Sơn) của Việt Nam khoảng 200 km và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 230 km.

Ngày xưa quần đảo này đã mang tên là Bãi Cát Vàng hay Cồn Vàng. Vì có vô số hòn đảo, hòn đá, cồn đụn, bãi cạn lúc nổi lúc chìm theo với mực nước thủy triền lên xuống nên số lượng đảo tùy theo cách đếm mà kể là nhiều hay ít. Giáo sư Sơn Hồng Đức cho số lượng là 120 đảo; sách cổ Việt Nam trong những thế kỷ trước đây cho biết có 130 đảo.

 • Tọa độ địa lý: từ 15°45′ đến 17°15′ Bắc, từ 111°00′ đến 113°00′ Đông
 • Chu vi bờ biển: khoảng 518 km
 • Khí hậu: nhiệt đới
 • Độ cao: chỗ thấp nhất 0 m (biển Đông), chỗ cao nhất 14 m (địa điểm chưa có tên ở đảo Rocky)
 • Tài nguyên: thiếu
 • Nguy hiểm tự nhiên: bão
 • Tên các đảo (huyện đảo Hoàng Sa): chia thành hai nhóm An Vĩnh và Trăng Khuyết.

Khoảng cách đến đất liền

Về khoảng cách đất liền, quần đảo Hoàng-Sa nằm gần Việt Nam nhất.

 • Khoảng cách từ đảo Tri Tôn (15o47’N, 111o12’E) tới Lý Sơn hay Cù lao Ré (15o22’N, 109o07’E) là 2 độ 03 phút trên thước đo khoảng cách vĩ độ, tức chỉ có 123 hải lý.
 • Nếu lại lấy toạ độ (Lý Sơn 15o23.1’N, 109o09.0’E) từ trong bản tuyên-cáo đường cơ-sở nội-hải của chính-quyền CHXHCN Việt-Nam (Declaration on Baseline of Territorial waters, 12 Nov. 1982) thì khoảng cách đến bờ Cù-lao Ré thu ngắn lại dưới 121 hải-lý.
 • Từ đảo Tri-Tôn này đến Mũi Ba Làng An (Cap Batangan 15o14’N, 108o56’E) tức đất liền lục-địa Việt-Nam, khoảng cách đo được 135 hải-lý.
 • Trong khi đó, khoảng cách đảo gần nhất tới bờ đảo Hải Nam xa tới 140 hải lý (đảo Hoàng Sa – 16o32N, 111o36 E và Ling-sui Pt hay Leong-soi Pt – 18o22 N, 110o03 E).
 • Khoảng cách từ Hoàng Sa tới đất liền lục địa Trung Hoa còn xa hơn rất nhiều, tối thiểu là 235 hải lý.
 • Nếu người Trung Hoa dùng “bãi đá ngầm” (North Reef) làm chuẩn để đo đến bờ “đảo” Hải Nam tại Ling-sui Pt, thì khoảng cách là : 112 hải lý. Song điều này không thể là một lý lẽ tranh cãi trên trường quốc tế vì đá ngầm không có giá trị như đảo trong việc chuẩn định ranh giới.
RELATED ARTICLES

Tin mới