Friday, March 1, 2024
Trang chủĐiểm tinBộ Chính trị trình kết quả giới thiệu nhân sự Trung ương...

Bộ Chính trị trình kết quả giới thiệu nhân sự Trung ương khóa 12

Sáng 8/10, tại hội nghị Trung ương lần thứ 12, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng đã đọc báo cáo của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt từ Đại hội VI đến trước Đại hội XII.

Ngày 8​/10, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 bước sang ngày làm việc thứ tư. Ông Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đọc tờ trình của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng đọc báo cáo của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt từ Đại hội VI đến trước Đại hội XII; đề xuất một số vấn đề trong việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt khóa 12 từ nay đến Hội nghị Trung ương 14 khóa 11.

Sau đó, Trung ương nghiên cứu tài liệu và thảo luận tại tổ về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12. 

Trước đó ngày 7/10, Trung ương làm việc tại tổ về Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị ngày 5/10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương nghiên cứu kỹ báo cáo của Bộ Chính trị và các tài liệu nhân sự có liên quan để cho ý kiến về các nội dung này, nhất là về đề xuất tiêu chí xem xét trường hợp “đặc biệt” đối với Ủy viên Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11 tái cử khóa 12. 

“Thống nhất cao về vấn đề này sẽ là cơ sở rất quan trọng để Trung ương bàn và quyết định nhân sự cụ thể ở các Hội nghị Trung ương tiếp theo”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

RELATED ARTICLES

Tin mới