Thursday, May 30, 2024
Trang chủĐiểm tinViệt Nam bầu cử Quốc hội mới vào ngày 22/5/2016

Việt Nam bầu cử Quốc hội mới vào ngày 22/5/2016

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Ngày bầu cử quốc gia, nhân sự dự kiến vị trí Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia là ông Nguyễn Sinh Hùng.

Sáng 24/11, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc quyết định Ngày bầu cử, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia, bầu đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Có 455 đại biểu (chiếm 92,11% tổng số đại biểu) đã biểu quyết thông qua ngày bầu cử Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là ngày Chủ nhật 22/5/2016.

Về Quyết định thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia, cơ cấu theo tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội là 21 thành viên gồm 1 Chủ tịch, 4 Phó chủ tịch (Phó chủ tịch nước, Phó thủ thướng, Phó chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam) và 16 thành viên hội đồng. Kết quả biểu quyết có trên 91% đại biểu tán thành cơ cấu theo tờ trình.

Với vị trí nhân sự dự kiến Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia theo Tờ trình là Chủ tịch Quốc hội khóa 13 Nguyễn Sinh Hùng. Nội dung này sẽ được các đại biểu thảo luận tại đoàn.

Cũng trong sáng nay, các đại biểu sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Nghị quyết về việc chấm dứt hiệu lực thi hành đối với Quy chế hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Bộ luật dân sự (sửa đổi).

RELATED ARTICLES

Tin mới