Sunday, April 14, 2024
Trang chủNhìn ra thế giới7.997 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong 3 năm qua

7.997 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong 3 năm qua

Từ năm 2012 đến nay, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 7.997 hài  cốt liệt sĩ (trong nước 4.079; Lào 1.347; Campuchia 2578).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đó là con số thống kê do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ công bố tại Hội nghị trực tuyến tại 73 điểm cầu trên  toàn quốc Sơ kết thực hiện Đề ánh tìm kiếm, quy tạp hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2015 (Đề án 1327) diễn ra ngày 7/12.

Chủ trì Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hoan nghênh các ý kiến tham luận đã chỉ ra được nhiều biện pháp thiết thực khắc phục những hạn chế và đưa ra được nhiều giải pháp thiết thực, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới; ghi nhận, biểu kết quả đạt được của các   các bộ, các ngành, đoàn thể đã thực hiện hiệu quả Đề án 1237 trong giai đoạn 2013-2015.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2006 – 2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, ngành, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi nguốn lực trong và ngoài nước; triển khai đồng bộ các giải pháp, làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức  và đảm bảo, thực hiện quản lý, tìm kiếm, quy tập theo đúng quy định của pháp luật; coi trọng công tác hợp tác quốc tế, từng bước nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng đồng thời cũng nhấn mạnh cần tập trung đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập ở địa bàn trong nước, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ có thông tin; hoàn thành cơ bản việc tìm kiếm, quy tập ở Lào, Campuchia và ở nước ngoài; phấn đấu  từ nay đến năm 2020, mỗi năm tìm kiếm, quy tập được 3.000 hài cốt liệt sĩ…

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã công bố công bố quyết định khen thưởng 31 tập thể và 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2005-2015 và thực hiện Đề án 1237 giai đoạn 2013-2015.

RELATED ARTICLES

Tin mới