Thursday, June 20, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiGDP Việt Nam 2015 tăng cao nhất 5 năm

GDP Việt Nam 2015 tăng cao nhất 5 năm

GDP bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 45,7 triệu đồng/người, tương đương 2.109 USD…

Sáng 26/12, Tổng cục Thống kê đã công bố tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 ước tăng 6,68% so với năm 2014.

Trong đó, riêng GDP quý 4 tăng tới 7,01%, cao hơn mức tăng 6,12% của quý 1, 6,47% của quý 2 và 6,87% trong quý 3.

Như vậy, tăng trưởng GDP năm nay đã vượt mục tiêu 6,2% đề ra từ đầu năm và đạt cao nhất trong 5 năm qua (năm 2011 tăng 6,25%, năm 2012 tăng 5,25%, năm 2013 tăng 5,42%, năm 2014 tăng 5,98%).

Từ mức tăng trưởng trên, Tổng cục Thống kê nhìn nhận “nền kinh tế đã phục hồi rõ nét”.

Trong mức tăng trưởng 6,68% năm 2015, khu vực nông – lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,41% – đóng góp 0,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,64% – đóng góp 3,2 điểm phần trăm, và khu vực dịch vụ tăng 6,33% – đóng góp 2,43 điểm phần trăm.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, quy mô nền kinh tế năm nay theo giá hiện hành đạt 4.192,9 nghìn tỷ đồng; GDP bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 45,7 triệu đồng/người, tương đương 2.109 USD, tăng 57 USD so với năm 2014.

Xét về góc độ sử dụng GDP, tiêu dùng cuối cùng tăng 9,12% so với năm trước, tích luỹ tài sản tăng 9,04%, chênh lệch xuất – nhập khẩu hàng hoá dịch vụ làm giảm 8,62% của mức tăng trưởng chung.

Về thu ngân sách Nhà nước, tính từ đầu năm đến 15/12/2015 ước đạt 884,8 nghìn tỷ đồng, bằng 97,1% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 657 nghìn tỷ, thu từ dầu thô 62,4 nghìn tỷ, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 160 nghìn tỷ.

Tổng chi ngân sách Nhà nước ước đạt 1.064,5 nghìn tỷ đồng, bằng 92,8% dự toán, trong đó chi cho đầu tư phát triển 162 nghìn tỷ đồng; chi phát triển sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, quản lý hành chính đạt 745 nghìn tỷ đồng; chi trả nợ và viện trợ 148,3 nghìn tỷ.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, tính đến 15/12/2015, cả nước có 2.013 dự án FDI được cấp phép mới và 814 dự án tăng thêm vốn với tổng số vốn đạt 22,76 tỷ USD. Trong đó, vốn FDI thực hiện năm nay đạt 14,5 tỷ USD, tăng 17,4% so với năm 2014.

RELATED ARTICLES

Tin mới