Thursday, June 20, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiBộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Đại biểu không được khóa trước giới...

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Đại biểu không được khóa trước giới thiệu, phải xin rút

Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son giải thích rõ hơn về quy chế bầu cử vừa được Đại hội Đảng XII thông qua.

Ông có thể giải thích rõ hơn về quy chế bầu cử vừa được Đại hội thông qua ngày hôm qua tại phiên họp trù bị, trong đó có nội dung: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI nếu không nằm trong danh sách tái cử sẽ không được ứng cử, đề cử và nhận đề cử. Nhưng những đại biểu còn lại của đại hội khóa XII vẫn có quyền quyết định đề cử nhân sự Ban chấp hành khóa mới?

Trong chương trình chính thức, có mục đề cử, ứng cử đó là quyền dân chủ của mọi người. Tức mỗi người có quyền đề cử, ứng cử, nhưng quyền ứng cử, đề cử đó lại được thực hiện trong quy chế bầu cử vừa được thông qua.

Như vậy quy chế 244 là quy chế bầu cử trong Đảng, được thực hiện ở Ban Chấp hành Trung ương trở xuống. Quy chế 244 được thực hiện trong quy trình Đại hội đảng các cấp, mà chúng ta vừa thông qua quy chế bầu cử và theo quy chế này, các đảng viên về dự Đại hội đều được thể hiện quyền dân chủ.

– Có thể hiểu là những người trong ban chấp hành cũ, sẽ không tự ứng cử và nhận đề cử tại Đại hội, còn người chưa tham gia vào ban chấp hành cũ khác có thể ứng cử và nhận đề cử tại Đại hội?

Quy chế ghi rõ, những đồng chí là cấp ủy viên của cấp ủy đó mà không được cấp ủy đó giới thiệu thì đồng chí đó không ứng cử và không được nhận đề cử, nhưng khi ra Đại hội, Đại hội có quyền quyết định.

Quyết định cao nhất là của Đại hội. Đó là quy định rất dân chủ, tuân theo các quy định của Đảng để đảm bảo dân chủ, tập trung. Nếu Đại hội này, có đồng chí ở ban chấp hành cũ tự ứng cử hoặc được đề cử thì Đại hội vẫn quyết định theo quy chế hôm qua được Đại hội thông qua. Ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ cũ mà không được ban chấp hành cũ giới thiệu thì đồng chí đó không được ứng cử.

– Nếu tại đại hội này, có đồng chí ở ban chấp hành cũ nếu tự ứng cử hoặc được đề cử, thì thẩm quyền vẫn do Đại hội quyết định?

Ví dụ, đồng chí A là ủy viên của ban chấp hành khóa cũ mà không được ban chấp hành khóa cũ giới thiệu, mà Đại hội giới thiệu thì đương nhiên đồng chí đó phải xin rút.

Vì đồng chí thuộc đó thuộc ban chấp hành cũ phải tuân theo quy định của ban chấp hành cũ, cũng như quy chế bầu cử vừa được thông qua.  Đó là quy chế dân chủ nhất, vừa thực hiện được quy chế của Đảng và là quy định chung mà mọi đảng viên phải tuân theo.

RELATED ARTICLES

Tin mới