Tuesday, April 23, 2024
Trang chủĐiểm tinÔng Tấn Dũng, ông Trương Tấn Sang được Đại hội cho rút...

Ông Tấn Dũng, ông Trương Tấn Sang được Đại hội cho rút đề cử

Tối 25/1, Đại hội đã đồng ý để 29 ứng viên rút khỏi đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII, trong đó có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Tại phiên làm việc chiều nay (25/1), Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín đồng ý để 29 nhân sự xin rút được rút hết.

Các nhân sự được cho rút gồm 23 nhân sự đề cử ủy viên chính thức và 6 nhân sự đề cử ủy viên dự khuyết. Trong 23 nhân sự đề cử ủy viên chính thức xin rút có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và một số Ủy viên Bộ Chính trị.

Như tin đã đưa, chiều 25/1, Đại hội làm việc tại Hội trường. Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Sau đó, Đại hội thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và bầu Ban kiểm phiếu.

Ngày mai (26/1), theo chương trình, Đại hội làm việc tại hội trường cả ngày, tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành TƯ khóa XII gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Công tác nhân sự là một trong nội dung quan trọng của Đại hội đã được Đại hội thảo luận kỹ về tiêu chuẩn, cơ cấu. Các đại biểu dự Đại hội đã được phổ biến những thông tin cần thiết trong danh sách giới thiệu nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI chuẩn bị; nghiên các các tài liệu, hồ sơ về nhân sự.

RELATED ARTICLES

Tin mới