Monday, June 24, 2024
Trang chủĐiểm tinQuốc hội bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Thủ tướng...

Quốc hội bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Thủ tướng Chính phủ

Sáng 7/4, tại Hội trường Diên Hồng, Quốc hội khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mở đầu phiên làm việc sáng nay, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ.

Tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước.

Chiều qua 6/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.

Theo tờ trình của Chủ tịch nước, căn cứ Điều 88 Hiến pháp, Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội, Nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Trung ương khoá 12 và nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.

RELATED ARTICLES

Tin mới