Tuesday, June 25, 2024
Trang chủKinh tế - Văn hóa - Xã hộiPhó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu giám sát chặt thị...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu giám sát chặt thị trường tài chính

Theo đó, đánh giá rõ hơn về hoạt động ngân hàng, thị trường chứng khoán, bảo hiểm và sự luân chuyển của các dòng vốn giữa các thị trường này.

Ảnh minh họa.

Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 97/TB-VPCP về việc tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, ban hành hoặc sửa đổi chính sách, quy định không còn phù hợp, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.

Theo đó, để Ủy ban Giám sát tăng cường hiệu quả công tác giám sát chung thị trường tài chính, bảo đảm thị trường minh bạch và lành mạnh, nâng cao năng lực phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô và tham mưu nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các cơ quan trong việc hoạch định chính sách, không để bị động, bất ngờ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Giám sát chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất với Thủ tướng về xây dựng quy định về điều phối giám sát và giám sát chung thị trường tài chính, trong đó làm rõ chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Giám sát, mối quan hệ giữa cơ quan giám sát chung và các cơ quan giám sát chuyên ngành, vai trò từng cơ quan trong giám sát an toàn vĩ mô hệ thống tài chính.

Đồng thời, Ủy ban Giám sát cần phân tích, đánh giá rõ hơn về hoạt động ngân hàng, thị trường chứng khoán, bảo hiểm và sự luân chuyển của các dòng vốn giữa các thị trường này.

Đề xuất công cụ xác định rủi ro hệ thống đối với thị trường tài chính, an toàn vĩ mô, các chỉ tiêu đánh giá an toàn hệ thống tài chính; hoàn thiện cơ chế giám sát chung và giám sát chuyên ngành phù hợp với điều kiện Việt Nam, hướng đến chuẩn mực, thông lệ quốc tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động tăng cường phối hợp với các Bộ, cơ quan trong giám sát, cung cấp, chia sẻ thông tin, ban hành hoặc sửa đổi chính sách, quy định không còn phù hợp, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.

Nghiên cứu giải quyết những vấn đề nổi cộm

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Giám sát tăng cường công tác phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính để nâng cao chất lượng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tham mưu hoạch định và triển khai hệ thống các giải pháp thực hiện mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm ổn định vĩ mô và hệ thống tài chính quốc gia.

Ủy ban Giám sát nghiên cứu, tham mưu chính sách về các vấn đề đang nổi cộm hiện nay như nợ công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, xử lý nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng và công ty quản lý tài sản Việt Nam (VAMC), phát hành trái phiếu Chính phủ trong cân đối với chính sách tiền tệ, định hướng tái cơ cấu thị trường tài chính giai đoạn 2016-2020 với trọng tâm là tái cơ cấu tổ chức tín dụng, thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm.

Ủy ban Giám sát cần kiện toàn mô hình tổ chức theo hướng tinh, gọn, ưu tiên các bộ phận nghiệp vụ, phát triển đội ngũ chuyên gia cộng tác với chế độ đãi ngộ thỏa đáng; tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu về hệ thống tài chính quốc gia, bảo đảm độ tin cậy, toàn diện.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng cường, chủ động phối hợp với Ủy ban Giám sát đề xuất các giải pháp ngắn, trung, dài hạn để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ trong năm 2016 là bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững và đạt được những chuyển biến căn bản trong tái cơ cấu nền kinh tế.

RELATED ARTICLES

Tin mới