Tuesday, June 25, 2024
Trang chủSự thật Trung Hoa2017 – Năm kỷ lục về giải ngân vốn ngoại của Việt...

2017 – Năm kỷ lục về giải ngân vốn ngoại của Việt Nam

Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam tăng với tốc độ 2 con số và đạt mức cao nhất từ trước đến nay, trong đó lĩnh vực chế tạo, bất động sản và sản xuất điện thu hút nhiều vốn ngoại nhất.

Báo cáo của Cục Đầu tư Nước ngoài (Bộ Kế hoạch-Đầu tư) cho thấy vốn thực hiện của các dự án FDI trong năm 2017 ước đạt con số kỷ lục 17,5 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Số vốn giải ngân này được thực hiện trên cơ sở số vốn đăng ký cũng ở mức kỷ lục. Báo cáo cho thấy tổng vốn FDI đăng ký vào các dự án mới, tăng thêm ở các dự án cũ và góp vốn mua cổ phần tại Việt Nam năm 2017 đạt 35,88 tỷ USD, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2016. Đây là số vốn đăng ký cao nhất kể từ năm 2009 đến nay.

Lũy kế đến ngày 20/12/2017, Việt Nam có 24.748 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 318,72 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án FDI ước đạt 172,35 tỷ USD, bằng 54% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

Năm 2017 có 115 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó Nhật Bản đứng đầu với tổng vốn đầu tư 9,11 tỷ USD, tiếp đến là Hàn Quốc với 8,49 tỷ USD, và Singapore với 5,3 tỷ USD.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành, lĩnh vực trong năm qua, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút nhiều vốn nhất với 15,87 tỷ USD (chiếm 44,2% tổng vốn); tiếp theo là sản xuất điện với 8,37 tỷ USD (chiếm 23,3%); và kinh doanh bất động sản với 3,05 tỷ USD (chiếm 8,5%).

Địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất trong năm qua là Thành phố Hồ Chí Minh với số vốn 6,5 tỷ USD, tiếp đó là Bắc Ninh với 3,4 tỷ USD và Thanh Hóa với 3,17 tỷ USD.

Năm 2017, khu vực các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã xuất khẩu hàng hóa đạt kim ngạch 155,24 tỷ USD (kể cả dầu thô), chiếm 72,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu của khu vực này đạt 126,44 tỷ USD, chiếm gần 59,9% kim ngạch nhập khẩu.

Tính chung, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 28,8 tỷ USD (nếu không kể dầu thô là 25,9 tỷ USD).

RELATED ARTICLES

Tin mới