Sunday, June 16, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaTQ chống nguy cơ tham nhũng ở nước ngoài

TQ chống nguy cơ tham nhũng ở nước ngoài

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) ngày 25.12 ban hành chỉ thị tới các doanh nghiệp nhà nước để đối phó nguy cơ tham nhũng đang gia tăng tại chi nhánh ở nước ngoài. 

Thông báo đăng trên website của CCDI nêu rõ: “Đảng bộ tại các doanh nghiệp nhà nước phải bám chắc những tiêu chuẩn kỷ luật cao nhất của Đảng và quán triệt tầm quan trọng của việc kiểm soát nguy cơ ở nước ngoài”.
Cơ quan này nhấn mạnh mục đích của chỉ thị là nhằm bảo đảm an toàn cho tài sản của Trung Quốc ở nước ngoài, đồng thời giúp doanh nghiệp nhà nước vững mạnh, thúc đẩy năng lực cạnh tranh toàn cầu.
Lâu nay, Trung Quốc tập trung chiến dịch chống tham nhũng trong nước, chưa đề cập nhiều tình hình nhân sự và các chi nhánh ở nước ngoài.
Tuy nhiên, công tác kiểm toán tài sản ở nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước đã được siết chặt sau khi Tân Hoa xã đăng loạt bài về tình trạng quy trình này không được bảo đảm đối với khối tài sản hơn 600 tỉ USD bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

RELATED ARTICLES

Tin mới