Sunday, June 23, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiĐảng Cộng sản TQ lần đầu tiên ra quy định công bố...

Đảng Cộng sản TQ lần đầu tiên ra quy định công bố các vấn đề nội bộ

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã công bố một quy định nhằm tăng cường tính minh bạch trong các vấn đề của Đảng. Đây là quy định đầu tiên của CPC về việc công bố các vấn đề nội bộ trong Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa, phía trước) tại phiên bế mạc Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 24/10. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong thông cáo ngày 25/12, Ban Chấp hành Trung ương CPC nêu rõ sự minh bạch trong các vấn đề của Đảng là “biện pháp quan trọng” trong việc thực thi tinh thần của Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX (Đại hội XIX), duy trì vững chắc sự quản lý nghiêm minh và toàn diện trong Đảng, đồng thời nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo của Đảng.

Theo quy định này, các tổ chức Đảng cần phải công bố những vấn đề liên quan đến ban lãnh đạo CPC và công tác xây dựng Đảng trong các Đảng viên hoặc ngoài Đảng phù hợp với các quy định. Việc thực thi các học thuyết nền tảng, đường lối chính sách của các tổ chức Đảng, sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng đối với công cuộc phát triển kinh tế- xã hội, cũng như những nỗ lực nhằm quản lý nghiêm minh trong Đảng và đẩy mạnh xây dựng Đảng sẽ được công bố một cách tổng thể trước công chúng, cùng với thông tin về chức năng và cơ cấu của các tổ chức Đảng.

Tuy nhiên, quy định này cũng khuyến cáo việc tăng cường tính minh bạch các vấn đề của Đảng không được đe dọa tới chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, xã hội, an ninh nội địa và sự an toàn của nhân dân.

Việc tăng cường tính minh bạch trong các vấn đề của Đảng đã lần đầu tiên được CPC đưa ra tại Hội nghị trung ương 4 khóa 16 hồi năm 2004. Sau đó, công tác này được bổ sung vào Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi năm 2007.

RELATED ARTICLES

Tin mới