Monday, May 20, 2024
Trang chủKinh tế - Văn hóa - Xã hộiBáo cáo tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 3 tháng...

Báo cáo tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 3 tháng đầu năm 2024

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/03/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 6,17 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong khi đó 3 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư đăng ký giảm 38,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngoài vốn đầu tư điều chỉnh và GVMCP giảm thì vốn đầu tư đăng ký mới vẫn duy trì mức tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, vốn đăng ký mới có 644 dự án mới được cấp GCNĐKĐT (tăng 23,4% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt hơn 4,77 tỷ USD, tăng 57,9% so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư đăng ký mới 3 tháng đầu năm 2024 tăng mạnh so với cùng kỳ do tăng số lượng dự án mới (tăng 23,4%) và có dự án có quy mô vốn đầu tư lớn (hơn 400 triệu USD và hơn 600 triệu USD).

Về vốn điều chỉnh, có 248 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 6% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 934,6 triệu USD (giảm 22,6% so với cùng kỳ).

Có 604 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong 3 tháng đầu năm với tổng giá trị vốn góp đạt 466,2 triệu USD, giảm 14,1% so với cùng kỳ về lượt góp vốn và giảm 61,7% về số vốn đăng ký.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới