Thursday, November 30, 2023
Trang chủGóc nhìn mớiPhô trương sức mạnh tài chính - Trung Quốc cạnh tranh ảnh...

Phô trương sức mạnh tài chính – Trung Quốc cạnh tranh ảnh hưởng với Hoa kì

tai chinh TQ

Với nguồn lực dồi dào tích lũy được sau 40 năm mở cửa và phát triển kinh tế, Trung Quốc đang sử dụng sức mạnh tài chính vào cuộc cạnh tranh ảnh hưởng địa chính trị trên phạm vi toàn cầu, thách thức vị trí độc tôn của Mỹ.

Thế gii tài chính t sau thế chiến 2 được thng tr bi ba đnh chế ln là Ngân hàng Thếgii World Bank (WB), Qu Tin t quc tế IMF và Ngân hàng Phát trin Châu Á (ADB). Ngay từ buổi ra đời, c ba đnh chế này ln lượt do M, Châu Âu và Nht Bn lãnh đo. Các nước mi tri dy và nht là Bc Kinh, đã phn đi s ng tr đó và cho rng c ba đnh chếnày không còn phù hp vi thc tế với sự trỗi dậy của các lực lượng mới. Do sự cản trở của Hoa Kì, mãi đến năm 2010, mt lot các điều chnh mi được đưa ra đ ci t IMF và cho phép Trung Quc có mt đi din trong đnh chế này. Quyền bỏ phiếu của Trung Quốc tại Ngân hàng thế giới và IMF cũng đã được mở rộng thêm do sức ép của Trung Quốc.

Tuy nhiên, Trung Quc vi ngun d tr ngoi hối gần 4 ngàn tỉ USD không hài lòng với điều này và họ đã quyết đnh t thành lp đnh chế mi ca riêng mình, da theo mô hình ca phương Tây, nhưng vn trung thành vi chiến thut ca mình. Có th xem Ngân hàng Đu tưHạ tng Châu Á (AIIB) như là một bn sao ca Ngân hàng Phát trin Á Châu, ch khác vkích c khi mà Nht Bn ch chiếm có 15,7% trong ADB, nếu thêm c phn đóng góp ca M cũng ch hơn 30%. Trong khi đó, ti AIIB, riêng Trung Quc đã chiếm ti 49% phn đóng góp.

Chính vì lẽ này, việc Trung Quốc khởi xướng AIIB, và ngay từ đầu đã có 50 nước tham gia được coi là thành công chưa tng có đi vi ngành ngoi giao kinh tế ca Trung Quc, nó khng đnh v thế ca quc gia này trong lc đa Châu Á đang phát triển.

Cùng với các tổ chức cho vay khác do Trung Quốc sáng lập – gồm một ngân hàng vốn 50 tỷ đô la hợp tác với các nước BRICS và một quỹ 40 tỷ USD nhằm hồi sinh Con đường Tơ lụa –AIIB là ngân hàng th ba đng thi là cánh tay chủ lc giúp Trung Quc phát trin tham vng của họ.

Theo báo Pháp Le Monde, dưới v bc kêu gọi đa phương, trên thc tế AIIB là mt công cca Trung Quc. Công cụ là vì Bc Kinh mun s dng AIIB đ phát trin d án “Con đường tơ la mi” thông qua các d án đu tư H tng như xây cu đường, cng bin, đường st, sân bay hay vin thông… Theo các chuyên gia, Châu Á cần từ 8 ngàn đến 11 ngàn tỉ đô la vốn đầu tư hạ tầng vào năm 2020, song các thiết chế tài chính hiện hành chỉ có khả năng cung cấp một phần nhỏ trong số đó.

Như vậy, mc tiêu ca AIIB là đáp ng nhu cu xây dựng h tng ngày càng tăng ti khu vc, đng thi m rng tnh hưởng đa – chính tr ca Trung Quc. Tăng cường xây dng h thng đường cao tc, đường st hay mng lưới vin thông s giúp Trung Quốc xut khu hàng hóa và gây ảnh hưởng đối với các chính ph trong khu vc đang b kẹt gia hai cường quc Trung – Mỹ.

Nht Bn lâu nay vẫn s dng Ngân hàng Phát trin Châu Á để mưu li cho mình. Bây giờthì các h tng cơ s mà Bc Kinh ha hn xây dựng ni lin các nước trong vùng, s có li cho Trung Quc trên nhiu mt.

Với hoạt động của AIIB, Trung Quc hy vng mở rộng thị trường xuất khẩu, cung cp vic làm cho mt phn dân chúng, vì nhng công trình to ln ca Trung Quc đu s dng nhân công Trung Quc.

Ngân hàng này s mang li lung sinh lực mi cho các tp đoàn xây dng Trung Quc đang phi đi mt vi lượng cu gim do tăng trưởng kinh tế chng li.

Việc triển khai hoạt động của các nhà băng cũng sẽ có lợi cho Trung Quốc, hơn là đổ tiền vào mua các trái phiếu Mỹ.

AIIB cũng s là công c quc tế hóa đồng nhân dân tưu tiên chiến lược ca Bc Kinh.

Như đã nói ở trên, một trong nhng đ án ưu tiên ca AIIB là ‘con đường tơ la mi,’ được trình bày năm 2013, tạo điều kiện cho sự bành trướng ca Trung Quốc v phía Tây và phía NamThông qua con đường tơ la đó, Bc Kinh s vươn cánh tay ti nhng vùng min mà người Trung Quc gi là Tây Á, phương Tây quen gi là Trung Đông, trong đó mt trong nhng d án đu tiên do AIIB tài tr s là tuyến đường st Bắc Kinh – Bagdad.

Ngân hàng AIIB kì vọng giúp gn vào đu tàu Trung Quc với các nn kinh tế trong khu vc, và thông qua nhng h tng cơ s mi để to điều kiện phát trin thương mi, du lch…

Tại Din đàn Bác Ngao, Ch tch Trung Quc nêu li quan đim ca ông v kiến trúc an ninh m Châu Á, có thể hiểu là nhằm thay thế h thng liên minh ca M da trên nguyên tc ‘an ninh cho mọi người’, bng ‘an ninh kinh tế’ mà Trung Quc s là nhà cung cp hàng đu.

Trong phát biu ngày 28/03  Din đàn kinh tế Bác Ngao, ông Tập Cn Bình tuyên bố rằng Trung Quc s nhp 10.000 tỉ đô la hàng hóa trong 5 năm ti và đu tưở nước ngoài 500 tỉ.

Như vậy AIIB là mt cách thc đ Trung Quc phô trương sc mnh ra bên ngoài. Sự ra đi ca AIIB do Trung Quc khi xướng là mt thách thc đi vi Ngân hàng Thế gii vàNgân hàng Phát trin Châu Á vốn chnh hưởng ca M và Nht Bn.

Với việc lôi cuốn các quc gia Châu Âu và Châu Á vào đ án ngân hàng AIIB, Bc Kinh rõ ràng đã làm rúng đng cả mt h thống vốn chnh hưởng ca Mỹ.

“Đây là sự khởi đầu cho thời kỳ Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề toàn cầu”, Jim O’Neill – nhà kinh tế học tại Goldman Sachs cho biết.

Trong trn đu ln đ giành vị thế thng tr kinh tế thế gii thế k 21, Trung Quc đã ghi được nhiu đim trước Hoa Kỳ. Không phi ch có vn đ GDP, mà còn quan trng hơn na là vn đ ai s áp đt nhng chun mc, cung cách hot đng kinh tế trong nhng năm ti.

Bc Kinh muốn thông qua AIIB để mua chuc các láng ging Châu Á. Còn quá sm đ đo lường tác động ca Ngân hàng AIIB, nhưng sáng kiến này là mt phương tin đ Bc Kinh tích lũy vn cm tình trong một vùng mà Trung Quc b soi xét mt cách đy ng vc.

Tuy nhiên, theo Le Monde, quan nim mt s phn thnh chung dưới trướng ca Bc Kinh, không thuyết phc được mt s láng ging, t Vit Nam đến Philippines, n Đ, vốn vn cnh giác v nhng mưu đ ca Trung Quc.

Vẫn còn sớm để dự đoán về mức độ thành công của những sáng kiến mới của Trung Quốc bởi còn phụ thuộc vào phản ứng của các quốc gia láng giềng của Bắc Kinh. Rõ ràng, các quốc gia láng giềng Trung Quốc sẽ sẵn sàng tiếp nhận nguồn tiền và nhân lực từ Trung Quốc nhưng họ sẽ không để Bắc Kinh mở rộng tầm ảnh hưởng chính trị và an ninh gây ảnh hưởng tới quốc gia mình.

BDN

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin mới