Monday, July 4, 2022
Trang chủNhìn ra thế giớiBầu cử QH Việt Nam: 15 người T.Ư giới thiệu bị trượt

Bầu cử QH Việt Nam: 15 người T.Ư giới thiệu bị trượt

Việc 15 người do Trung ương giới thiệu không trúng cử có ảnh hưởng nhất định bước đầu về bố trí nhân sự, nhưng mức độ ảnh hưởng không nhiều.

Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc. 

Trước câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận về việc gần 96% đại biểu Quốc hội là Đảng viên, trong đó có gần 100 Uỷ viên Trung ương, ông Phùng Quốc Hiển– Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia khẳng định, tất cả những cơ cấu, thành phần khi chuẩn bị bầu cử đã dự kiến các đại biểu đại diện cho các thành phần, giai tầng và cơ quan.

Các đồng chí Uỷ viên Trung ương là ở các cơ quan quan trọng, bộ ngành và địa phương. Việc những người này trúng cử cũng nằm trong dự kiến cơ cấu được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương MTTQVN hiệp thương và đúng định hướng, đóng góp vào vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân.

Về việc số đại biểu tái cử chỉ đạt 160 người (tỷ lệ 32,3%), thấp hơn 7 người so với khoá XIII, ông Phùng Quốc Hiển cho biết, các khoá trước, số tái cử cũng chiếm từ 30-35% và khoá này cũng nằm trong khoảng đó.

“Qua thực tế của các nhiệm kỳ cho thấy, số đại biểu tái cử vẫn là nòng cốt hết sức tích cực, đảm bảo cho hoạt động Quốc hội, chất lượng ngày càng nâng lên. Còn 2/3 đồng chí lần đầu tham gia Quốc hội thì phần lớn đủ tiêu chuẩn và trải qua nhiều công tác hoạt động, cả hoạt động dân cử ở địa phương. Nên việc số tái cử như trên không làm ảnh hưởng đến hoạt động Quốc hội, mà còn làm cho hoạt động Quốc hội có sự tươi mới hơn giữa các nhiệm kỳ” – Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Trước câu hỏi về việc 15 người do Trung ương giới thiệu nhưng không trúng cử sẽ ảnh hưởng thế nào đến tổ chức bộ máy nhà nước sắp tới vì có những người dự định được bố trí đảm nhiệm nhiệm vụ, ông Trần Văn Tuý – Trưởng Ban Công tác đại biểu nhấn mạnh, việc bầu cử, lựa chọn đảm bảo công bằng, dân chủ nên ai trúng hay trượt cũng bình thường, không có gì phải băn khoăn.

Tuy nhiên, việc bầu không đủ có ảnh hưởng bước đầu, như một số người do Mặt trận giới thiệu nhưng không trúng cử cũng ảnh hưởng đến tính đại diện, hay dự kiến tăng đại biểu chuyên trách lại thiếu 9 người so với dự kiến.

“Có ảnh hưởng nhất định bước đầu về bố trí nhân sự, nhưng mức độ ảnh hưởng không nhiều. Những người trúng cử có điều kiện để sau này qua thực tiễn hoạt động nghị trường thì lựa chọn bổ sung vào các cơ quan” – ông Trần Văn Tuý cho biết.

Về kinh nghiệm rút ra từ việc bầu thiếu số lượng ở một số đơn vị bầu cử, Trưởng Ban Công tác đại biểu nói: “Hội đồng Bầu cử Quốc gia chưa tổng kết, nhưng như một nhà hiền triết nói mũi tên đi không trúng đích thì nên hỏi lại chính mình chứ không đổ tại mũi tên hay cây cung. Cần rút kinh nghiệm sâu sắc nhưng việc bầu thiếu không có mẫu số chung vì mỗi nơi một đặc điểm”.

Liên quan đến vấn đề này, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, một số khoá trước đây cũng có việc bầu thiếu như khoá IX thiếu 5 đại biểu, khoá XI thiếu 2, khoá XII thiếu 7. Các cấp HĐND số lượng thiếu cũng không phải là nhiều so với tổng số đại biểu cần bầu, chỉ chiếm dưới 2%.

Đơn cử như ở Sóc Trăng, việc thiếu 1 đại biểu Quốc hội không ảnh hưởng gì tới việc đại diện cho cử tri. Bởi đại biểu không chỉ đại diện cho nơi mình bầu mà đại diện cho cả nước, nên có thể tiếp xúc ở cả nơi khác./.

RELATED ARTICLES

Tin mới

Bình luận