Monday, March 4, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiBộ CA Việt Nam có thêm "việc mới"

Bộ CA Việt Nam có thêm “việc mới”

Cơ quan công an sẽ giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê là nội dung chính của dự thảo thông tư liên tịch vừa mới công bố.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ nở rộ khi các mối quan hệ kinh tế ngày càng trở nên phức tạp (ảnh minh họa)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104 (2007) về việc kinh doanh dịch vụ đòi nợ vừa được Bộ Tài chính công bố, nêu rõ: Bộ Công an là cơ quan “chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ”.

Điều quan trọng là với việc thay đổi bộ quản lý (từ Bộ Tài chính sang Bộ Công an) các quy định mới của pháp luật cũng sẽ siết chặt hơn đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê.

Cụ thể, Bộ Công an giữ quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê; kiến nghị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật, gây mất trật tự, an toàn xã hội; hướng dẫn mẫu trang phục của nhân viên dịch vụ đòi nợ; xử lý các hành vi vi phạm quy định về an ninh, trật tự trong hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ…

Đồng thời, Cơ quan công an có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê, như: kiểm tra các giấy tờ hợp lệ về hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê; nội dung kinh doanh ghi trong giấy phép, giấy chứng nhận…

Và điểm mới của dự thảo (so với quy định hiện hành) là quy định rõ ràng trách nhiệm và quyền hạn của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê.

Theo đó, doanh nghiệp chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê sau khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; không cho thuê, mượn, chuyển nhượng hoặc sửa chữa Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự…

Cũng như, ngoài chế độ báo cáo (với cơ quan chức năng) như quy định hiện hành, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê còn phải đăng ký lý lịch nhân viên với công an phường, xã, thị trấn; cung cấp cho cơ quan công an có thẩm quyền danh sách và thông tin có liên quan đến người làm trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, thống kê các phương tiện phục vụ cho công tác thu hồi nợ…

Đặc biệt, khi thay đổi người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh và người đại diện theo pháp luật thì doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan công an.

Khi thực hiện hợp đồng đòi nợ thuê cũng phải thông báo bằng văn bản cho Công an phường sở tại nơi thực hiện hợp đồng đòi nợ biết trước khi thực hiện.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng quy định rất rõ, “những người không mặc trang phục, không đeo thẻ nhân viên theo quy định, không có giấy giới thiệu của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ thì không được làm việc trực tiếp với chủ nợ hoặc khách nợ hoặc với tổ chức, cá nhân khác liên quan”.

Còn với các vi phạm đã được Chánh Thanh tra Sở Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra viên Bộ Tài chính, Thanh tra viên Sở Tài chính xử lý và đã lập Biên bản thì tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, năm 2015, Bộ Tài chính và Bộ Công an cũng đã phối hợp soạn thảo một Thông tư liên tịch hướng dẫn về hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ, trách nhiệm kiểm tra, giám sát và xử phạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ để chuyển chức năng quản lý Nhà nước trong hoạt động này từ Bộ Tài chính về Bộ Công an nhưng chưa được thông qua vì thông tư này đi ngược lại với các quy định của Nghị định 104.

RELATED ARTICLES

Tin mới