Thursday, May 30, 2024
Trang chủNhìn ra thế giới11 tháng bội chi ngân sách hơn 167.000 tỷ đồng

11 tháng bội chi ngân sách hơn 167.000 tỷ đồng

Theo thông tin từ Bộ Tái chính, bội chi ngân sách nhà nước ước 11 tháng 167,25 nghìn tỷ đồng, bằng xấp xỉ 65,8% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Cụ thể: Thu nội địa: Tháng 11 ước đạt 60,45 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng đạt 728,6 nghìn tỷ đồng, bằng 92,8% dự toán năm, tăng 13,4% so cùng kỳ năm 2015.

Thu ngân sách địa phương bình quân chung đạt khoảng 103% dự toán năm; có 49/63 địa phương thu đảm bảo yêu cầu tiến độ dự toán (đạt trên 92%), trong đó có 28 địa phương đã hoàn thành dự toán thu cả năm, chủ yếu do tăng thu tiền sử dụng đất.

Thu từ dầu thô: Thu ngân sách từ dầu thô tháng 11 ước đạt 3,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 11 tháng ước đạt 35,6 nghìn tỷ đồng, bằng 65,3% dự toán năm, bằng 90,1% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội, bằng 58,9% so với cùng kỳ năm 2015. Sản lượng dầu thanh toán 11 tháng ước đạt xấp xỉ 13,68 triệu tấn, bằng 97,6% kế hoạch năm; giá dầu thanh toán bình quân đạt khoảng 42,9 USD/thùng, giảm 17,1 USD/thùng so giá dự toán.

Thu từ hoạt động XNK: Tháng 11 ước đạt 21,95 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 11 tháng ước xấp xỉ 142,95 nghìn tỷ đồng, bằng 83,1% dự toán năm.

Về chi NSNN tháng 11 ước đạt 103,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đạt 1.078,5 nghìn tỷ đồng, bằng 84,7% dự toán năm, tăng 6,2% so cùng kỳ năm 2015, trong đó:

Chi đầu tư phát triển: ước 11 tháng đạt 173,4 nghìn tỷ đồng, bằng 68% dự toán năm, tăng 14,1% cùng kỳ năm 2015.

Giải ngân vốn đầu tư XDCB, ước đến hết tháng 11, lũy kế vốn đầu tư nguồn NSNN giải ngân cho các dự án khoảng 171,5 nghìn tỷ đồng, đạt 68% dự toán năm (cùng kỳ năm 2015 đạt 75,2% dự toán năm), trong đó các bộ, cơ quan Trung ương đạt 66,1% dự toán năm, các địa phương đạt 69,5% dự toán năm; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt khoảng 46,6% dự toán năm Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2015 đạt 62,3% dự toán năm).

Chi trả nợ và viện trợ: ước 11 tháng đạt 145 nghìn tỷ đồng, bằng 93,5% dự toán năm, tăng 1,8% so cùng kỳ năm 2015, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh , quản lý hành chính: ước 11 tháng đạt 751,9 nghìn tỷ đồng, bằng 91,3% dự toán năm, tăng 4,3% so cùng kỳ năm 2015.

Bội chi NSNN ước 11 tháng 167,25 nghìn tỷ đồng, bằng xấp xỉ 65,8% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Khối lượng phát hành TPCP của KBNN tính đến ngày 23/11/2016 đạt 274.594 tỷ đồng bằng 97,7% kế hoạch điều chỉnh năm 2016, tăng 43,8% so với cùng kỳ năm 2015. Tính đến ngày 23/11/2016, kỳ hạn vay bình quân cả năm là 8,72 năm; kỳ hạn còn lại bình quân của danh mục TPCP là 5,61 năm.

RELATED ARTICLES

Tin mới