Friday, July 19, 2024
Trang chủNước Việt đẹpĐầu tư 170 tỷ đồng trùng tu 2 di tích Hiền Lương-Bến...

Đầu tư 170 tỷ đồng trùng tu 2 di tích Hiền Lương-Bến Hải, Thành Cổ Quảng Trị

Đây là 2 dự án sử dụng nguồn vốn của Trung ương, nằm trong chương trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của Chính phủ.

Tỉnh Quảng Trị thông qua chủ trương đầu tư dự án Công viên thống nhất tại khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải.

Tại kỳ họp lần thứ 14, chiều 29/11, HĐND tỉnh Quảng Trị đã thông qua 2 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Công viên Thống nhất tại khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải và Dự án “Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị”. Hai dự án có tổng kinh phí đầu tư 170 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương.

Dự án Công viên Thống nhất tại khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, tỉnh Quảng Trị kinh phí xây dựng 80 tỷ đồng. Dự án này tiến hành tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích gồm: Kỳ đài, cầu Hiền Lương, Nhà Liên hợp, chỉnh trang cảnh quan và các hạng mục phụ trợ của di tích, đầu tư trang thiết bị phục vụ quản lý, khai thác và phát huy giá trị di tích.

Mục tiêu của dự án nhằm tu bổ, bảo tồn Công viên Thống nhất tại khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải. Công trình là điểm nhấn về văn hóa, du lịch của tỉnh Quảng Trị, hướng tới hoàn thiện công trình kiến trúc mang tính biểu tượng về truyền thống, bản sắc văn hóa, lịch sử tại địa phương, phục vụ tham quan, nghiên cứu, học tập và giáo dục truyền thống cho các thế hệ.

Dự án “Trùng tu, tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị” có kinh phí xây dựng 90 tỷ đồng, gồm tu bổ, bảo tồn, tôn tạo một số hạng mục Khu di tích; chống xuống cấp các di tích lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị và các hạng mục phụ trợ. Mục tiêu dự án nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt “Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972”, tỉnh Quảng Trị thành một chuỗi di tích thiêng liêng, tôn vinh công lao to lớn của các chiến sĩ quân Giải phóng, tạo ra một điểm đến du lịch cho tỉnh Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung.

Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết: “Đây là 2 dự án sử dụng nguồn vốn của Trung ương, nằm trong chương trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của Chính phủ. Theo quy định, UBND tỉnh phải trình HĐND đề xuất chủ trương đầu tư, HĐND tỉnh đồng ý thông qua chủ trương đầu tư. Trên cơ sở đó, tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chính phủ để trình Quốc hội phân bổ vốn thực hiện dự án”.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới