Tuesday, March 5, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiTQ công bố báo cáo triển vọng Vành đai và con đường...

TQ công bố báo cáo triển vọng Vành đai và con đường (BRI) 10 năm tới

Hôm nay (24/11), Trung Quốc vừa công bố báo cáo “Triển vọng phát triển của Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI) trong 10 năm tới”, với việc đưa ra tầm nhìn và các hành động nhằm thúc đẩy xây dựng BRI chất lượng cao. Trong đó, có việc đi sâu kết nối trên biển với các nước hợp tác xây dựng BRI.

Logo của Diễn đàn cấp cao BRI lần thứ ba tổ chức hồi cuối tháng 10 tại Bắc Kinh.

Báo cáo do Văn phòng Tiểu tổ lãnh đạo công tác thúc đẩy xây dựng “Vành đai và Con đường” (BRI) Trung Quốc công bố, dài khoảng 13.000 từ, chia làm 5 phần chính, gồm những thành tựu và gợi mở của BRI trong 10 năm qua, ý tưởng tổng thể về BRI trong 10 năm tới, các lĩnh vực trọng điểm và phương hướng phát triển, lộ trình và hành động ​​phát triển 10 năm tới, cũng như triển vọng của BRI.

Báo cáo cho biết, Trung Quốc chủ trương các bên chú trọng “5 phối hợp tổng thể” trong hợp tác thúc đẩy xây dựng BRI, gồm phối hợp tổng thể giữa kế thừa và đổi mới, giữa chính phủ và thị trường, giữa hợp tác song phương và đa phương, giữa quy mô và hiệu quả, giữa phát triển và an ninh. Báo cáo cũng đưa ra các nguyên tắc cần tuân thủ trong hợp tác xây dựng BRI, như cùng bàn bạc, cùng xây dựng và cùng chia sẻ, cởi mở, xanh và liêm chính, tiêu chuẩn cao, mang lại lợi ích dân sinh và bền vững.

Về mục tiêu phát triển tổng thể, cố gắng trong khoảng 10 năm tới, các bên sẽ cùng hướng tới mục tiêu hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, thúc đẩy xây dựng BRI bước vào giai đoạn mới phát triển chất lượng cao.

Báo cáo cũng nêu ra các lĩnh vực trọng điểm và phương hướng phát triển BRI trong 10 năm tới: về trao đổi chính sách, tập trung thúc đẩy hợp tác đa phương theo chiều sâu, thiết lập cơ chế trao đổi kết nối chính sách liên chính phủ đa tầng nấc, đi sâu thúc đẩy kết nối các quy tắc và tiêu chuẩn; về kết nối cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh xây dựng hành lang trên đất liền, đi sâu kết nối trên biển với các nước hợp tác xây dựng, thúc đẩy phát triển chất lượng cao “Con đường Tơ lụa trên không”, thúc đẩy kết nối an toàn và hiệu quả hạ tầng thông tin; về thông suốt thương mại, mở rộng hợp tác thương mại toàn cầu, tăng cường hợp tác đầu tư hai chiều, nâng cao mức độ tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư; về hội nhập tài chính, kiện toàn cơ chế hợp tác tài chính và mở rộng các kênh đầu tư, huy động vốn mới; về kết nối con người, tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch và thể thao, hợp tác giữa các chính đảng và tổ chức dân sự, hợp tác truyền thông và các tổ chức tư vấn; về hợp tác trong các lĩnh vực mới, thúc đẩy phát triển xanh của BRI, đẩy nhanh gây dựng các hình thức và mô hình hợp tác mới trong lĩnh vực kỹ thuật số, tạo ra điểm cao hợp tác mới trong đổi mới khoa học công nghệ, tích cực làm sâu sắc hơn hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế sức khỏe.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới