Thursday, May 30, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnKỳ lạ về 79 chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỳ lạ về 79 chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia có lưu giữ 79 chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1945 đến 1969. Chữ ký đầu tiên được ký vào năm 1945 và chữ ký cuối cùng vào năm 1969. Tuy nhiên, tất cả các chữ ký này lại không ghi rõ ngày, tháng và ký ở văn bản nào.

 

Điều kỳ lạ là Chủ tịch Hồ Chí Minh thọ 79 tuổi, thì chữ ký của người là 79 chữ khác nhau. Không hiểu sự lựa chọn này của Trung tâm Lưu trữ Quốc Gia có ý chọn lựa hay không? Nhưng, dù thế nào thì bộ sưu tập chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng được lưu hành rộng rãi và nhân dân vô cùng yêu quý.

Trong 79 chữ ký này thì có 2 chữ ký đầu tiên được ký vào ngày 10/9/1945 và 13/9/1945. Hai chữ ký này được tách ra rõ ràng là chữ “Hồ Chí Minh” và đây cũng là hai chữ ký duy nhất có dấu huyền ở chữ “Hồ”.

Một chữ ký khác đặc biệt được ký vào năm 1947 chỉ có chữ “H” không viết đầy đủ chữ “Hồ”. Còn tất cả chữ ký Hồ Chí Minh khác đều được viết liền nhau.

Những chữ ký giống nhau nhất là thời kỳ từ năm 1963 cho đến năm 1968, đặc biệt ở đuôi chữ “Minh” được vòng lên trên ở chữ “H” cuối. Tùy từng thời kỳ mà đuôi chữ “H” ở chữ “Minh” là vòng về trước và bay bổng lên.

Tuy nhiên, không hiểu có phải điềm báo gì không mà chữ ký Hồ Chí Minh vào năm 1969 thì chữ “H” cuối cùng vòng ngược lên rồi trúc hẳn xuống.

Cuộc đời của bậc thánh nhân như Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thật kỳ lạ. Đọc tuyên ngôn khai sinh thành lập nước vào ngày 2/9/1945 và cũng mất vào ngày 2/9/1969. Người thọ 79 tuổi thì có 79 chữ ký Hồ Chí Minh. Nếu cộng thêm vào những dự báo thiên tài của Người đối với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước thì có lẽ ta còn chỉ biết nói một câu đó là “Người giời”.

RELATED ARTICLES

Tin mới