Thursday, June 20, 2024
Trang chủBiển nóngGiàn khoan Hải dương 981 đang ở Vịnh Bắc Bộ

Giàn khoan Hải dương 981 đang ở Vịnh Bắc Bộ

Giàn khoan Hải Dương 981 đã được kéo vào Vịnh Bắc Bộ. Tính đến 5h ngày 1/7/2015, giàn khoan này đã được neo ở 109 độ 55 phút kinh độ đông, 17 độ 03 phút vĩ độ bắc.

Vị trí này cách đường ranh giới phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc khoảng 20 hải lý, gần đất liền Việt Nam hơn rất nhiều so với điểm Trung Quốc đã hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trong vùng biển Việt Nam vào tháng 5/2014.

Tuy nhiên đây vẫn là vùng chồng lấn giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Theo thông báo của phía Trung Quốc thì giàn khoan này sẽ hoạt động ở đây trong khoảng 2 tháng.

RELATED ARTICLES

Tin mới