Sunday, July 3, 2022
Trang chủKinh tế - Văn hóa - Xã hộiNăm 2021 người siêu giàu ở Việt Nam giảm khoảng 1%, còn...

Năm 2021 người siêu giàu ở Việt Nam giảm khoảng 1%, còn người nghèo tăng hay giảm?

Trong năm 2021, Việt Nam có 1.234 người siêu giàu sở hữu trên 30 triệu USD, cùng với đó tổng số hộ nghèo trên phạm vi toàn quốc là 609.049 hộ.

Theo Báo cáo Thịnh vượng năm 2022 của công ty tư vấn bất động sản Knight Frank, năm 2021, lượng dân số siêu giàu, những người sở hữu từ 30 triệu USD trở lên, tại Việt Nam năm 2021 là 1.234 người. Bên cạnh đó, số người siêu giàu của Việt Nam năm 2020 là 1.247 người. Do đó, năm 2021, số người siêu giàu ở Việt Nam giảm khoảng 1,04% so với năm 2020.

Cũng theo báo cáo của Knight Frank, số triệu phú sở hữu trên 1 triệu USD năm 2021 tại Việt Nam là 72.135 người. Theo nghiên cứu mới nhất của Knight Frank, số người siêu giàu tại Việt Nam dự báo sẽ tăng khoảng 26% mỗi năm trong giai đoạn từ nay đến năm 2026, đạt 1.551 người. Cùng với đó, số triệu phú năm 2026 dự kiến là 114.807 người.

Bên cạnh những người giàu và siêu giàu, thì người nghèo cũng là nhóm người cần được đặc biệt quan tâm. Theo Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025, chuẩn hộ nghèo tại khu vực nông thôn là những hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Còn tại khu vực thành thị, theo quy định, hộ nghèo là những gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Đối với chuẩn hộ cận nghèo, tại khu vực nông thôn, đó là những hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Và tại khu vực thành thị, hộ cận nghèo là những hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam là 2,75% với tổng số hộ nghèo là 761.322 hộ và tỷ lệ hộ cận nghèo là 3,71% với 986.658 hộ. Trong khi đó, năm 2021, tổng số hộ nghèo cả nước là 609.049 hộ với tỷ lệ hộ nghèo là 2,23% và tổng số hộ cận nghèo là 850.202 hộ với tỷ lệ hộ cận nghèo là 3,11%. Như vậy, năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đi 0,52% và tỷ lệ hộ cận nghèo giảm đi 0,6%.

Theo kết quả khảo sát mức sống dân cư, nhân khẩu bình quân 1 hộ của nhóm hộ nghèo là 4 người. Do đó, với số hộ nghèo năm 2020 là 761.322 hộ thì Việt Nam có khoảng 2,7 triệu người nghèo, với số hộ nghèo năm 2021 là 609.049 hộ thì Việt Nam có khoảng 2,4 triệu người nghèo. Do đó, số người nghèo năm 2021 đã giảm đi khoảng 20% so với năm 2020.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới

Bình luận