Saturday, May 18, 2024
Trang chủKinh tế - Văn hóa - Xã hộiBộ Công an lấy thông tin các dự án trồng và chăm...

Bộ Công an lấy thông tin các dự án trồng và chăm sóc cây xanh ở Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương cung cấp thông tin về dự án trồng cây xanh đô thị từ năm 2019 đến nay theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Ngày 27.3, UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, vào ngày 19.2, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu liên quan đến các dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 đến nay.

Sau khi có yêu cầu trên, UBND tỉnh Quảng Trị đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị tổng hợp, cung cấp tài liệu liên quan.

Tuy nhiên, các dự án trồng và chăm sóc cây xanh đô thị không thuộc quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, nên sau đó UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo các nội dung theo yêu cầu nói trên.

Được biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị kiểm tra, xác minh, làm rõ việc thi công các dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các công ty, đơn vị có liên quan thực hiện.

Trong đó, cơ quan an ninh yêu cầu cung cấp quy trình thực hiện và đơn vị thực hiện các dự án này; các nhà thầu trúng thầu, thi công dự án trồng và chăm sóc cây xanh; hồ sơ theo dõi dự án, hồ sơ dự án. Các đơn vị, cá nhân thuộc UBND tỉnh Quảng Trị (từ cấp tỉnh đến cấp huyện/thị xã) có liên quan đến việc thực hiện dự án.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới