Wednesday, December 6, 2023
Trang chủĐiểm tinVì sao TPP được coi là hiệp định của thế kỷ 21

Vì sao TPP được coi là hiệp định của thế kỷ 21

Với tư duy mở cửa chưa từng có, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương vừa được 12 nước thống nhất sẽ mở ra cơ hội tiếp cận thị trường, hỗ trợ phát triển sản xuất trong toàn khu vực và xác lập tiêu chuẩn mới cho thương mại toàn cầu.

Ngày 5/10/2015, Bộ trưởng Thương mại của 12 nước tham gia đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương gồm Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam đã đã tuyên bố kết thúc đàm phán. Các bên thống nhất đạt một hiệp định với tiêu chuẩn cao, tham vọng, toàn diện và cân bằng, qua đó giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ việc làm, thúc đẩy sáng tạo, hiệu quả và tính cạnh tranh của các nền kinh tế.

Các nước cũng kỳ vọng thỏa thuận này sẽ giúp nâng cao mức sống của người dân, giảm nghèo, khuyên khích sự minh bạch, hiệu quả điều hành cũng như cải thiện việc bảo vệ người lao động, môi trường. Hiệp định cũng được xem là bước quan trong việc tiến gần tới mục tiêu thúc đẩy thương mại tự do trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. 

Sẽ mất thêm thời gian để các bên hoàn tất những công việc mang tính kỹ thuật và trình các cấp phê duyệt trước khi đưa hiệp định vào thực thi. Sau đó, văn kiện đầy đủ và chính thức mới được công bố. Tuy nhiên một bản tóm tắt đã được cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố sau khi 12 nước kết thúc đàm phán.

I. Những điểm mấu chốt

5 thành tố sau đây giúp TPP được coi là một thỏa thuận của thế kỷ 21, tạo ra một tiêu chuẩn mới cho thương mại toàn cầu để giải quyết những vấn đề của thời đại mới:

Tiếp cận thị trường toàn diện

TPP đưa ra chính sách miễn – giảm các hàng rào thuế quan và phi thuế quan với hầu hết các loại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, tạo ra cơ hội và những lợi ích mới cho kinh doanh, người lao động cũng như người tiêu dùng.

Đưa ra cam kết mang tính khu vực

TPP tạo điều kiện cho sự phát triển sản xuất, chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả và hỗ trợ mục tiêu của việc tạo ra và hỗ trợ việc làm, nâng cao đời sống. Hiệp định cũng tăng cường năng lực giám sát, tạo điều kiện hội nhập qua biên giới cũng như mở cửa thị trường trong nước.

Giải quyết những thách thức mới

TPP khuyến khích đổi mới, hiệu quả và cạnh tranh bằng cách giải quyết những vấn đề mới, bao gồm phát triển kinh tế điện tử, vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế toàn cầu.

Thương mại toàn diện

TPP bao gồm các yếu tố mới nhằm đảm bảo các nền kinh tế ở tất cả các cấp độ phát triển và các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô có thể được hưởng lợi từ thương mại. Nó bao gồm các cam kết để giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa hiểu Hiệp định, tận dụng cơ hội của nó, và mang lại những thách thức riêng của họ với sự quan tâm của các chính phủ. TPP còn bao gồm các cam kết cụ thể về phát triển và xây dựng năng lực thương mại, để đảm bảo rằng tất cả các bên có khả năng đáp ứng các cam kết trong Hiệp định và tận dụng đầy đủ các lợi ích của nó.

Nền tảng cho hội nhập khu vực

TPP được kỳ vọng tạo ra một nền tảng cho hội nhập kinh tế khu vực và có thể cho phép các nền kinh tế khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương tham gia.

II. Phạm vi

TPP bao gồm 30 chương, đề cập đến thương mại và các vấn đề liên quan: Từ thương mại hàng hoá, hải quan, thuận lợi thương mại, các biện pháp vệ sinh dịch tễ, hàng rào kỹ thuật; đầu tư, dịch vụ, thương mại điện tử, mua sắm Chính phủ, sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường… Những vấn đề này giúp TPP đáp ứng yêu cầu phát triển, khả năng cạnh tranh, giải quyết tranh chấp và các quy định về thể chế.

Cùng với việc cập nhật những tiến bộ của các FTA thế hệ trước, t các phương pháp truyền thống Trong bổ sung cập nhật các phương pháp truyền thống đến các vấn đề được bao phủ bởi trước đó Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), TPP kết hợp các vấn đề thương mại mới và đang nổi lên và các vấn đề xuyên suốt. Chúng bao gồm các vấn đề liên quan đến Internet và các nền kinh tế kỹ thuật số, sự tham gia của các doanh nghiệp nhà nước trong thương mại quốc tế và đầu tư, khả năng của các doanh nghiệp nhỏ tận dụng lợi thế của Hiệp định thương mại, và các chủ đề khác.

TPP tập hợp 12 nước có điều kiện địa lý, ngôn ngữ và lịch sử, quy mô và mức độ phát triển khác nhau. Các nước trong khối đều nhận thức rằng điều này là một tài sản độc đáo nhưng cũng yêu cầu sự hợp tác chặt chẽ, xây dựng năng lực cho các nước ở trình độ phát triển thấp hơn. Trong một số trường hợp, giai đoạn chuyển đổi và cơ chế đặc biệt cho phép một số thành viên TPP một khoảng thời gian bổ sung cần thiết để nâng cao năng lực thực thi các nghĩa vụ mới.

III. TPP tạo ra các quy tắc thương mại khu vực

Dưới đây là bản tóm tắt 30 chương của Hiệp định TPP. Các lộ trình cam kết và phụ lục được quy định kèm theo các chương này liên quan tới thương mại hàng hóa và dịch vụ, đầu tư, mua sắm chính phủ và nhập cảnh tạm thời của khách kinh doanh. Ngoài ra, chương về Doanh nghiệp Nhà nước bao gồm các ngoại trừ của từng nước được quy định trong phụ lục kèm theo.

Chương 1 Các điều khoản ban đầu và định nghĩa chung
Chương 2 Thương mại hàng hóa
Chương 3 Dệt may
Chương 4 Quy tắc xuất xứ
Chương 5 Hải quan và thuận lợi hóa thương mại
Chương 6 Vệ sinh và kiểm dịch động thực vật
Chương 7 Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (TBT)
Chương 8 Phòng vệ thương mại
Chương 9 Đầu tư
Chương 10 Thương mại dịch vụ qua biên giới
Chương 11 Dịch vụ tài chính
Chương 12 Nhập cảnh tạm thời của khách kinh doanh
Chương 13 Viễn thông
Chương 14 Thương mại điện tử
Chương 15 Mua sắm chính phủ
Chương 16 Chính sách cạnh tranh
Chương 17 Doanh nghiệp nhà nước và hoạt đông độc quyền
Chương 18 Quyền sở hữu trí tuệ
Chương 19 Lao động
Chương 20 Môi trường
Chương 21 Hợp tác và Nâng cao năng lực
Chương 22 Cạnh tranh và Tạo thuận lợi kinh doanh
Chương 23 Phát triển
Chương 24 Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Chương 25 Gắn kết môi trường chính sách
Chương 26 Minh bạch hóa và Chống tham nhũng
Chương 27 Các điều khoản về hành chính và thể chế
Chương 28 Giải quyết tranh chấp
Chương 29 Ngoại lệ
Chương 30 Các điều khoản cuối cùng
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin mới