Monday, August 8, 2022
Trang chủĐiểm tinBước tiến của Việt Nam trong sửa chữa chiến đấu cơ

Bước tiến của Việt Nam trong sửa chữa chiến đấu cơ

Phát huy tính tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, Nhà máy A32 và ngành kỹ thuật Quân chủng PK-KQ đã có bước tiến lớn trong sửa chữa chiến đấu cơ.

RELATED ARTICLES

Tin mới

Bình luận