Wednesday, July 6, 2022
Trang chủNhìn ra thế giớiThanh tra các dự án bất động sản 'rùa bò'

Thanh tra các dự án bất động sản ‘rùa bò’

Năm 2017, Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội (TN&MT) sẽ thực hiện đề án thanh tra các dự án chậm triển khai trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, kiểm tra chặt chẽ kế hoạch sử dụng đất công, đất nông nghiệp.

Theo báo cáo của Sở TN&MT Hà Nội, năm 2016, Sở đã trình UBND TP quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là 759 dự án với diện tích là 3.065, 24 ha (đạt 86,5% kế hoạch). Tổ chức đấu giá 23,08 ha, số tiền trúng đấu giá là 4.221 tỷ đồng/3.050 tỷ đồng (đạt 138% kế hoạch). Triển khai 66 đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại , tố cáo trên địa bàn trong lĩnh vực TN&MT.

Sở TN&MT Hà Nội cũng đã rà soát, đánh giá 91 thủ tục liên quan đến lĩnh vực TN&MT. Trong đó thực hiện rà soát từng thành phần hồ sơ, từng khâu thực hiện. Kết quả đã đơn giản hóa 61 thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian thực hiện từ 30 – 50% theo quy định (chiếm tỷ lệ 67% tổng số thủ tục hành chính được rà soát).Hà Nội cũng giảm thời gian cấp giấy chứng nhận từ 30 ngày làm việc xuống còn 14 ngày làm việc. Thực hiện cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông, nâng cao kiến thức, kỹ năng, thái độ ứng xử của cán bộ công chức. Thực hiện triệt để việc luân chuyển hồ sơ (1 bộ hồ sơ) ở tất cả các khâu, các bước trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, từ thu hồi, giao, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất…

Bên cạnh đó, Sở cũng nêu ra những hạn chế trong công tác giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp còn đạt kết quả chưa cao. Công tác thanh tra, kiểm tra vẫn còn tình trạng dự án chậm tiến độ thực hiện, sử dụng sai mục đích để lấn chiếm không sử dụng.

Nêu lên 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 trong đó có quyết liệu thực hiện cải cách hành chính trong đó coi trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài nguyên môi trường. Sở cũng tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2017 các quận huyện thị xã theo đúng quyết định phê duyệt của UBND TP.

Sở cũng xác định việc Thanh tra các dự án chậm triển khai trên địa bàn TP, quản lý nhà nước chặt chẽ đối với đất nông nghiệp, đất công, triển khai thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

RELATED ARTICLES

Tin mới

Bình luận